Motxilla Spiderman pel Pol

MOTXILLA DEL SPIDERMAN PEL POL:


     


 Els meus peques han començat una nova etapa, comencen a anar a l'escola dels grans com ells diuen. Estan contents i tenen moltes ganes d'anar, sobretot per estrenar les seves motxilles. 
Aquí teniu la del Pol!!!

Material utilitzat:                                                                                               
- Llana de cotó dels colors negre, blanc i vermell.                                                                            - Trapillo vermell per les anses.                                                                             
- Forro negre.                                                                                                   
- Fil i agulla.
- Ganxet del 3'5mm.
- Cotó per omplir.

Punts utilitzats:
- Cadeneta (cad)
- Punt baix (PB)
- Vareta o punt alt (PA)
- Punt ras (PR)

Patró:

MOTXILLA:
1. Fer 65 cadenetes. 
2-36. Fer 3 cad per pujar i un PA a cada punt de la volta anterior. 
FER DOS QUADRATS JA QUE SERAN LES DUES PARTS DE LA MOTXILLA. 
37. Cosir a màquina les dues parts o unirles a punt ras: la part de baix tota, i les laterals cal deixar uns 3 dits a dalt sense cosir per tal de després poder doblegar per passar el cordill (trapillo en aquest cas).

FORRO:
1. Tallar la tela 31cm d'ample i 70cm de llarg. 
 
2. Doblegar per la meitat i passar un fil amb l'agulla per la part de dalt (separant les dues bandes) i pels costats com es veu a la fotografia.
3. Abans de cosir a la bossa, cosir a màquina el que està amb el fil.
      
4. Cosir a màquina el forro a la motxilla. 
  

    

DECORACIÓ:
CARA:
1. Fer 5 cad, més 1 per pujar, girar.
2. Fer 5 PB, més 1 cad per pujar, girar.
3. Fer 5 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar.
4. Fer 7 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar.
5. Fer 9 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar. 
6. Fer 11 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar.
7. Fer 13 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar.
8. Fer 15 PB, 2 cad i 1 cad per pujar, girar. 
9-16. Fer 1 PB a cada punt i 1 cad per pujar, girar.
17. Fer 17 PB, 1 cad i 1 punt per pujar, girar.
18. Fer 18 PB, 1 cad i 1 punt per pujar, girar.
19-28. Fer 19 PB i 1 cad per pujar, girar.
29. Fer 1 disminució, 17 PB, 1 disminució i 1 cad per pujar, girar.
30. Fer 1 disminució, 15 PB, 1 disminució i 1 cad per pujar, girar.
31-35. Fer 15 PB i 1 cad per pujar, girar.
36. Fer 1 disminució, 9 PB, 1 disminució i 1 cad per pujar, girar.
37. Fer 1 disminució, 6PB, 1 disminució i 1 cad per pujar, girar.
38. Fer 1 disminució, 3 PB, 1 disminució i 1 cad per pujar, girar.
39. Tancar amb 1 PR.
 
RATLLES:
La meva germana Tania em va donar una molt bona idea per fer les ratlles de la cara del Spiderman.
Ficar un paper amb una mena de plantilla i anar seguint les ratlles, i així ho vaig fer. Va anar molt bé!
  
Un cop fetes totes les ratlles només s'ha d'anar trencant tot el paper i anar treient poc a poc.
ULLS:
1. Fer 15 cad i 1 cad per pujar, girar.
2. Fer 13 PB, 1 PR  i 1 cad per pujar, girar. 
3. Fer 1 PB en el segon PB, 11 PB i 1 cad per pujar, girar.
4. Fer 8PB, 1PR i 1 cad per pujar, girar.
5. Fer 1 PB en el segon PB, 7 PB i 1 cad per pujar, girar. 
6. Fer 4PB, 1 PR i 1 cad per pujar, girar.
7. Fer 1PB a l'últim PB, 3PB i 1 cad per pujar, girar.
8. Tancar amb un PR.
9. Fer un reborde amb negre. 
ARANYA:
Cos gran:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer 1 augment a cada punt. Total: 12 PB.
3. Fer 1 PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB.
4. Fer 2 PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB.
5-7. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB.
8. Fer 2 PB, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 PB.
9. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 PB.
10. OMPLIR de cotó sintètic o guata.
11. Fer 1 disminució fins acabar la volta. Total: 6 PB.
12. Tancar amb PR.
13. Decorar amb ratlles negres com s'ha fet amb la cara del Spiderman. 
Cos petit:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2-4. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
5. OMPLIR de cotó sintètic o guata.
6. Tancar amb PR.    
  
  
ULLS:
Fer els ulls amb un tros de llana de cotó negra.
 
POTES:
1. Agafar un tros de filferro, de la mida desitjada de la pota.
 
2. Enganxar el filferro per una punta al cos gran de l'aranya.
 
3. Enganxar la llana de cotó vermella al cos gran al costat del filferro i fer punts baixos al llarg del filferro fins que quedi un tros de filferro petit per poder doblegar enganxant als punts.
  
4. Començar a enrotllar el fil de cotó vermell al voltant de tota la pota fins arribar al cos i tancar amb un punt ras al cos. 
 
5. Fer 3 potes a cada  costat, és a dir, un total de 6 potes. 
 
6. Cosir a la  motxilla les dos parts, la cara i l'aranya.

Consells:
  • No cosir la cara i l'aranya fins que es tinguin les dos coses acabades, així es podrà veure la posició correcta.
 Mis peques han empezado una nueva etapa, comienzan a ir al colegio de los mayores como ellos dicen. Están contentos y tienen muchas ganas de ir, sobretodo para estrenar sus mochilas. 
Aquí tenéis la del Pol!!!

Material utilizado:                                                                                               
- Lana de algodón de los colores negro, blanco y rojo.                                                                
- Trapillo rojo para las asas.                                                                             
- Forro negro.                                                                                                   
- Hilo y aguja.
- Ganchillo de 3'5mm.
- Guata o algodón para rellenar.

Puntos utilizados:
- Cadeneta (cad)
- Punto bajo (PB)
- Vareta o punto alto (PA)
- Punto raso (PR)

Patrón:

MOCHILA:
1. Hacer 65 cadenetas. 
2-36. Hacer 3 cad para subir y un PA en cada punto de la vuelta anterior. 
HACER DOS CUADRADOS YA QUE SERAN LAS DOS PARTES DE LA MOCHILA. 
37. Coser a máquina las dos partes o unirlas a punto raso: la parte de abajo toda, y las laterales hay que dejar unos 3 dedos arriba sin coser para que después se pueda doblar para pasar el cordón que será el asa (trapillo en este caso).

FORRO:
1. Cortar la tela 31cm de ancho y 70cm de largo. 
 
2. Doblar por la mitad y pasar un hilo con la aguja por la parte de arriba (separando las dos partes) y por los lados como se ve en la fotografía.
3. Antes de coser a la bolsa, coser a máquina el que está con el hilo.
      
4. Coser a máquina el forro a la mochila. 
  

    

DECORACIÓN:
CARA:
1. Hacer 5 cad, más 1 para subir, girar.
2. Hacer 5 PB, más 1 para subir, girar.
3. Hacer 5 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar.
4. Hacer 7 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar.
5. Hacer 9 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar. 
6. Hacer 11 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar.
7. Hacer 13 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar.
8. Hacer 15 PB, 2 cad y 1 cad para subir, girar. 
9-16. Hacer 1 PB en cada punto y 1 cad para subir, girar.
17. Hacer 17 PB, 1 cad y 1 punto para subir, girar.
18. Hacer 18 PB, 1 cad y 1 punto para subir, girar.
19-28. Hacer 19 PB y 1 cad para subir, girar.
29. Hacer 1 disminución, 17 PB, 1 disminución y 1 cad para subir, girar.
30. Hacer 1 disminución, 15 PB, 1 disminución y 1 cad para subir, girar.
31-35. Hacer 15 PB y 1 cad para subir, girar.
36. Hacer 1 disminución, 9 PB, 1 disminución y 1 cad para subir, girar.
37. Hacer 1 disminución, 6PB, 1 disminución y 1 cad para subir, girar.
38. Hacer 1 disminución, 3 PB, 1 disminución y 1 cad para subir, girar.
39. Cerrar con 1 PR.
 
RALLAS:
Mi hermana Tania me dio una buena idea para hacer las rallas de la cara del Spiderman.
Poner un papel con una plantilla y ir siguiendo las rallas, y así lo hice. Fue muy bien!
  
Una vez hechas todas las rallas, solo se tiene que ir rompiendo todo el papel y ir sacando poco a poco.
OJOS:
1. Hacer 15 cad y 1 cad para subir, girar.
2. Hacer 13 PB, 1 PR  y 1 cad para subir, girar. 
3. Hacer 1 PB en el segundo PB, 11 PB y 1 cad para subir, girar.
4. Hacer 8PB, 1PR y 1 cad para subir, girar.
5. Hacer 1 PB en el segundo PB, 7 PB y 1 cad para pubir, girar. 
6. Hacer 4PB, 1 PR y 1 cad para subir, girar.
7. Hacer 1PB en el último PB, 3PB y 1 cad para subir, girar.
8. Cerrar con un PR.
9. Hacer un reborde con negro. 
ARAÑA:
Cuerpo grande:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer 1 aumento en cada punto. Total: 12 PB.
3. Hacer 1 PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
4. Hacer 2 PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
5-7. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
8. Hacer 2 PB, 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
9. Hacer 1 punto, 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
10. Rellenar de algodón sintético o guata.
11. Hacer 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
12. Cerrar con 1 PR.
13. Decorar con rallas negras como se ha hecho con la cara del Spiderman. 
Cuerpo pequeño:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2-4. Hacer 1 punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
5. Rellenar de algodón sintético o guata.
6. Cerrar con 1 PR.    
  
  
OJOS:
Hacer los ojos con un trozo de lana de algodón negra.
 
PATAS:
1. Coger un trozo de alambre, de la medida deseada de la pata.
 
2. Enganchar el alambre por una punta al cuerpo grande de la araña.
 
3. Enganchar la lana de algodón roja al cuerpo grande al lado del alambre y hacer puntos bajos a lo largo del alambre hasta que quede un trozo de alambre pequeño para poder doblar y enganchar a los puntos.
  
4. Comenzar a enrollar el hilo de algodón rojo alrededor de toda la pata hasta llegar al cuerpo y cerrar con un punto raso al cuerpo. 
 
5. Hacer 3 patas a cada lado, es decir, un total de 6 patas. 
 
6. Coser a la mochila las dos partes, la cara y la araña.

Consejo:
  • No coser la cara y la araña hasta que se tengan las dos cosas acabadas, así se podrá ver la posición correcta.


Comentaris