Osito del Pol

OSITO DEL POL

 Fa temps que el meu fill em demanava aquest ós, la seva gossa quan era cadell li va mossegar un que tenia de fa molt de temps, així que en volia un que no estigués mossegat...tot i que li agrada tant l'altre que encara el guarda, així que ara en te dos!

Material utilitzat:
- Llana blanca
- Llana de cotó marró
- Ulls de seguretat
- Guata o cotó per omplir
- Ganxet del 3.5mm
- Agulla llanera

Punts utilitzats:
- Anell màgic
- Augment i disminució
- Punt ras (PR)
- Punt baix (PB)

Patró:
ORELLES: (fer 2)
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3. Fer una disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
4. Tancar amb un PR.
5. Doblegar per la meitat donant forma d'orella. CAP I COS:
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3. Fer 1 augment i 1PB fins acabar la volta. Total: 18 PB.
4. Fer 1 augment i 2 PB fins acabar la volta. Total: 24 PB.
5-7. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
8. Fer 1 disminució i 2 PB fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
9. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
10. Ficar els ulls de seguretat a l'alçada desitjada, tenint en compte que després s'haurà de cosir el nas. 

11. Fer 1 disminució i 1 PB fins acabar la volta. Total: 12 PB.
12. Cosir les orelles.

13. Cosir amb el fil de cotó marró el nas i la boca. 
 
14-15. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
16. Fer un augment i 1 PB fins acabar la volta. Total: 18 PB.
17. Fer un augment i 2 PB fins acabar la volta. Total: 24PB.
18. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB.
19. Fer 1 augment i 3PB fins acabar la volta. Total: 30PB. 
20. Fer 1 augment i 4PB fins acabar la volta. Total: 36PB. 
21-26. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 36PB.
27. Fer una disminució i 4PB fins acabar la volta. Total: 30PB.
28. Fer una disminució i 3PB fins acabar la volta. Total: 24PB.
29. Fer una disminució i 2PB fins acabar la volta. Total: 18PB.
30. Fer una disminució i 1PB fins acabar la volta. Total: 12PB.
31. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
32. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6PB.
33. Tancar amb 1PR. 

POTES:
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3-6. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
7. Fer 2 disminucions al llarg de la volta. Total: 10 PB.
8-12. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 10PB.
13. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 5PB.
14. Tancar amb 1PR i deixar fil per tal de cosir al cos. 


BRAÇOS:
1. Fer un anell màgic de 6PB. Total: 6PB.
2. Fer 1 augment i la resta de punt 1PB a cada punt. Total: 8PB.
3-10. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 8PB.
11. Fer 1 disminució i la resta de punts 1PB. Total: 6 PB.
12. Tancar amb 1PR i cosir al cos. 

RECORDEU QUE PODEU SEGUIR-ME PER INSTAGRAM:
I si us animeu a fer aquest amigurumi podeu etiquetar-lo com #OsitoPol  Hace tiempo que mi hijo me pedía este osito, nuestra perra cuando era cachorro le mordió uno que tenia de hacia mucho tiempo, así que quería uno que no estuviera mordido... aunque le gusta tanto el otro que todavía lo guarda, así que ahora tiene dos!

Material utilizado:
- Lana blanca en este caso de Katia Chantilly
- Lana  marrón
- Ojos de seguridad
- Guata o algodón para rellenar
- Ganchillo de 3.5mm
- Aguja lanera
Puntos utilizados:
- Anillo mágico
- Aumento (A) y disminución (D)
- Punto raso (PR)
- Punto bajo (PB)

Patrón:
OREJAS: (hacer 2)
1. Hacer un anillo mágico de 6 puntos. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3. Hacer una disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
4. Cerrar con un PR.
5. Doblar por la mitad dando forma de oreja


CABEZA Y CUERPO:
1. Hacer un anillo mágico de 6 puntos. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3. Hacer 1 aumento y 1PB hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
4. Hacer 1 aumento y 2 PB hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
5-7. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
8. Hacer 1 disminución i 2 PB hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
9. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
10. Poner los ojos de seguridad a la altura deseada, teniendo en cuenta que después se tendrá que coser la nariz. 

11. Hacer 1 disminución y 1 PB hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
12. Coser las orejas.

13. Coser con el hilo de algodón marrón la nariz y la boca. 
 
14-15. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
16. Hacer un aumento y 1 PB hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
17. Hacer un A y 2 PB hasta acabar la vuelta. Total: 24PB.
18. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
19. Hacer 1 A y 3PB hasta acabar la vuelta. Total: 30PB. 
20. Hacer 1 A y 4PB hasta acabar la vuelta. Total: 36PB. 
21-26. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 36PB.
27. Hacer una D y 4PB hasta acabar la vuelta. Total: 30PB.
28. Hacer una D y 3PB hasta acabar la vuelta. Total: 24PB.
29. Hacer una D y 2PB hasta acabar la vuelta. Total: 18PB.
30. Hacer una D y 1PB hasta acabar la vuelta. Total: 12PB.
31. Hacer 1PB a cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
32. Hacer 1 D a cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6PB.
33. Cerrar con 1PR. 

PATAS: (2)
1. Hacer un anillo mágico de 6 puntos. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3-6. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
7. Hacer 2 D a lo largo de la vuelta. Total: 10 PB.
8-12. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 10PB.
13. Hacer 1 D en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 5PB.
14. Cerrar con 1PR y dejar hilo para coser al cos. 

BRAZOS: (2)
1. Hacer un anillo mágico de 6PB. Total: 6PB.
2. Hacer 1 A y el resto 1PB en cada punto. Total: 8PB.
3-10. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 8PB.
11. Hacer 1D y el resto de puntos 1PB. Total: 6 PB.
12. Cerrar con 1PR y coser al cuerpo. 

RECORDAD QUE PODÉIS SEGUIRME POR INSTAGRAM:
Y si os animáis a hacer este amigurumi podéis etiquetarlo como #OsitoPol

Comentaris