Sonall de Koala

SONALL DE KOALA
Material necessari:
- Ganxet de 3mm.
- Fil de cotó de color blanc, gris i negre. 
- Agulla llanera.
- Guata o cotó per omplir. 
- Picarol i recipient groc del ou kinder. 
- Ulls de seguretat. 

Punts necessaris:
- Anell màgic
- Punt baix (PB)
- Augment i disminució

Patró:
Nas, negre: 
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada PB fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3. Fer un PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
4. Fer una disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB. 
5. Fer un PR per acabar i deixar fil per cosir a la cara després. 
Cos, gris:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a tots els punts. Total: 12 PB.
3. Fer 1 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
4. Fer 2 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
5. Fer 3 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 PB. 
6. Fer 4 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 PB.
7. Fer 5 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 PB.
8-10. Fer un PB a cada punt. Total: 42 PB. 
11. Fer 5 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 PB. 
12. Fer 4 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 PB.
13. Fer 3 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
14. Ficar el picarol dins el recipient de l’ou kinder, e introduir el recipient dins el cap del koala que estem fent. Començar a omplir de guata. 
15. Fer 2 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 PB.
16. Cosir el nas. 
17. Ficar els ulls de seguretat. 
18. Fer 1 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 PB.
19. Acabar d’omplir amb guata. 
20. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB. 
21. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
22. Fer 1 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 16 PB. 
23-40. Fer un PB a cada punt fins acabar la volta, cal tenir en compte que s’ha d’anar canviant de color quan es vulgui entre el gris i el blanc. 
41. Fer una disminució a tots els punts fins acabar la volta. Total: 8 PB. 
42. Fer una disminució a tots els punts fins acabar la volta. Total: 4 PB. 
43. Tancar amb un PR. 
Orelles: (fer 2)
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a tots els punts fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3-4. Fer un PB a tots els punts fins acabar la volta. Total: 12 PB.
5. Fer un PB i una disminució fins acabar la volta. Total: 6 PB. 
6. Doblegar per la meitat i cosir al costat del cap. Material necesario:
- Ganchillo de 3mm.
- Hilo de algodón de color blanco, gris y negro. 
- Aguja lanera.
- Guata o algodón para rellenar. 
- Cascabel y recipiente amarillo del huevo kinder. 
- Ojos de seguridad.
 
Puntos necesarios:
- Anillo mágico
- Punto bajo (PB)
- Aumento y disminución

Patrón:
Nariz, negro: 
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada PB hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3. Hacer un PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
4. Hacer una disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB. 
5. Hacer un PR para acabar y dejar hilo para coser en la cara después. 
Cuerpo, gris:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en todos los puntos. Total: 12 PB.
3. Hacer 1 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
4. Hacer 2 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
5. Hacer 3 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB. 
6. Hacer 4 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 36 PB.
7. Hacer 5 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 42 PB.
8-10. Hacer un PB en cada punto. Total: 42 PB. 
11. Hacer 5 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 36 PB. 
12. Fer 4 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB.
13. Fer 3 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
14. Poner un cascabel dentro del recipiente del huevo kinder, y introducir el recipiente dentro de la cabeza del koala que estemos haciendo. Comenzar a llenar de guata. 
15. Hacer 2 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
16. Coser la nariz. 
17. Poner los ojos de seguridad. 
18. Hacer 1 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
19. Acabar de llenar con guata. 
20. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB. 
21. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
22. Hacer 1 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 16 PB. 
23-40. Hacer un PB en cada punto hasta acabar la vuelta, hay que tener en cuenta que se tiene que ir cambiando de color cuando se quiera entre el gris y el blanco. 
41. Hacer una disminución en todos los puntos hasta acabar la vuelta. Total: 8 PB. 
42. Hacer una disminución en todos los puntos hasta acabar la vuelta. Total: 4 PB. 
43. Cerrar con un PR. 
Orejas: (hacer 2)
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en todos los puntos hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3-4. Hacer un PB en todos los puntos hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
5. Hacer un PB y una disminución hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB. 
6. Doblar por la mitat y coser al lado de la cabeza.
Comentaris