DOU DOU DE KOALA

DOU DOU DE KOALA


 
Material necessari:
- fil de cotó 100% de color gris, blanc i negre.
- guata.
- ganxet de 3mm.
- agulla llanera. 

Punts necessaris:
- punt baix. (PB)
- punt ras (PR)
- vareta o punt al (PA)
- cadeneta (cad)
- anell màgic
- augments i disminucions. 

Patró:
CAP:
Nas, negre: 
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3. Fer un PB a cada PB fins acabar la volta. Total: 12 PB.
4. Fer una disminució a cada PB fins acabar la volta. Total: 6 PB
5. Fer un PR per acabar i deixar fil per cosir a la cara després. 
Cap, gris:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer un augment a tots els PB. Total: 12 PB.
3. Fer 1 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB
5. Fer 3 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 PB
6. Fer 4 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 PB.
7. Fer 5 PB i 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 PB.
8-10. Fer un PB a cada PB. Total: 42 PB
11. Fer 5 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 PB
12. Fer 4 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 PB.
13. Fer 3 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 PB
14. Començar a omplir de guata. 
15. Fer 2 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 PB.
16. Cosir el nas. 
17. Cosir els ulls. 
18. Fer 1 PB i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 PB.
19. Acabar d’omplir amb guata.
20. Fer 1 disminució a cada 
PB fins acabar la volta. Total: 6 PB.
21. Tancar amb un punt ras i deixar fil per cosir posteriorment al dou dou.
DOU DOU:
Seguir el patró d'aquest dibuix.

 Al finalitzar la feina cal cosir el cap al dou dou i ja estarà acabat!


Material necesario:
- hilo de algodón 100% de color gris, blanco y negro.
- guata.
- ganchillo de 3mm.
- aguja lanera

Punts necessaris:
- punto bajo (PB)
- punto raso (PR)
- vareta o punto alto (PA)
- cadeneta (cad)
- anillo mágico.
- aumento y disminución. 

Patrón:
CABEZA:
Nariz, negro: 
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3. Hacer un PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
4. Hacer una disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB. 
5. Hacer un PR para acabar y dejar hilo para coser en la cara después. 
Cabeza, gris:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer un aumento en todos los puntos. Total: 12 PB.
3. Hacer 1 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
4. Hacer 2 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
5. Hacer 3 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB. 
6. Hacer 4 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 36 PB.
7. Hacer 5 PB y 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 42 PB.
8-10. Hacer un PB en cada punto. Total: 42 PB. 
11. Hacer 5 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 36 PB. 
12. Hacer 4 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB.
13. Hacer 3 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
14. Comenzar a llenar de guata. 
15. Hacer 2 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
16. Coser la nariz. 
17. Coser los ojos. 
18. Hacer 1 PB y 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
19. Acabar de llenar con guata.
20. Hacer 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
21. Cerrar con un PR y dejar hilo para coser posteriormente al dou dou.
DOU DOU:
Seguir el patrón de este dibujo.

 Al finalizar la faena hay que coser la cabeza al dou dou y ya estará acabado!

Comentaris