El Ratoncito Pérez ha arribat a casa

CAIXETA PER GUARDAR LES DENTS

  Ha arribat el moment de dir...es fan grans.
A la meva petita Èlia ja li ha caigut la seva primera dent, i a la setmana la segona!!
Així que em vaig haver d'afanyar per fer aquestes caixetes de ratolinets per guardar les dents. 

Material utilitzat:
- Ganxet de 3mm.
- Llana de cotó blanca, negra i rosa.
- Feltre taronja clar, blanc i negre. 
- Caixeta que va dins l'ou kinder.

Punts i tècniques utilitzats:
- Anell màgic, disminució i augment.
- Punt baix. (PB)
- Punt ras. (PR)

Patró:
Part de baix:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer 3PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30PB
6-9. Fer 1PB a cada punt fins acabar les voltes. Total: 30PB
10. Fer un PR i tancar la feina. 

Part de dalt:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer 3PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30PB
6-8. Fer 1PB a cada punt fins acabar les voltes. Total: 30PB
9. Fer un PR i tancar la feina. 


Orelles:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer un PR i tancar la feina deixant el fil llarg per tal d'aprofitar-lo per cosir a la part de dalt.

Decoració:
- Enganxar les parts a la caixeta de l'ou kinder:
- Orelles: amb feltre taronja fluix retallar dos rodones i enganxar-les amb pegament a les orelles.
- Bigotis: amb fil de cotó prim i negre donar la forma sortint del nas.
- Nas: triàngle negre de feltre enganxat amb pegament a la part de dalt.
- Ulls: cercles blancs i negres enganxats l'un a l'altre amb pegament i aquest dos també enganxats a la part de dalt. 


RECORDEU ETIQUETAR-ME A INSTAGRAM @elmeuganxet

 Ha llegado el momento de decir...se hacen grandes.
A mi pequeña Èlia ya se le ha caído su primer diente, y a la semana la segunda!!
Así que tuve que darme prisa para hacer estas cajas de ratoncitos para guardar los dientes. 


Material utilizado:
- Ganchillo de 3mm.
- Lana de algodón blanca, negra y rosa.
- Fieltro naranja claro, blanco y negro. 
- Caja que va dentro del huevo kinder.

Puntos utilizados:
- Anillo mágico, disminución y aumento.
- Punto bajo. (PB)
- Punto raso. (PR)

Patrón:
Parte de abajo:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB
2. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB
3. Hacer 1PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB
4. Hacer 2PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24PB
5. Hacer 3PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 30PB
6-9. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar las vueltas. Total: 30PB
10. Hacer un PR y cerrar la faena. 

Parte de arriba:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB
2. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB
3. Hacer 1PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB
4. Hacer 2PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24PB
5. Hacer 3PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 30PB
6-8. Hacer 1PB en cada punto hasta acabar las vueltas. Total: 30PB
9. Hacer un PR y cerrar la faena. 


Orejas:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB
2. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB
3. Hacer 1PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB
4. Hacer 2PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24PB
5. Hacer un PR y cerrar la faena dejando el hilo largo para aprovecharlo para coser a la parte de arriba.

Decoración:
- Enganchar las partes en la cajita del huevo kinder:
- Orejas: con fieltro naranja flojo recortar dos redondas y engancharlas con pegamento a las orejas.
- Bigotes: con hilo de algodón delgado y negro dar la forma saliendo de la nariz.
- Nariz: triangulo negro de fieltro enganchado con pegamento en la parte de arriba.
- Ojos: círculos blancos y negros enganchados el uno con el otro con pegamento y estos dos también enganchados a la parte de arriba. 

RECORDAR ETIQUETARME EN INSTAGRAM @elmeuganxet

Comentaris