Mitons per l'Ana

MITONS PER L'ANA
  Tota ella és especial, és una d'aquelles persones que saps que està aquí al teu costat, tot i viure a kilòmetres de distància, una d'aquelles persones que agafen el cotxe sense pensar i es planten a casa teva per portar-te a sopar (tot i vivint a 1h de mi), una d'aquelles persones a les que cal complir-li els seus desitjos i així va ser, tot i que amb una mica de retard. Per tu bonica!

Material utilitzat:
- Llana de color granate i marró molt claret.
- Perles per decorar.
- "Puntilla" de color marró.
- Fil i agulla.
- Ganxet de 2'5mm.

Punts utilitzats:
- Cadeneta (cad)
- Mitja vareta o punt mig alt (PMA)
- Vareta o punt alt (PA)
- Doble vareta o punt alt doble (PAD)
- Punt ras (PR)
- Punt baix (PB)

Patró:
Mitons: (Fer-ne dos).
1. Fer 50 cad i unir l'última cadeneta amb la primera vigilant que estiguin rectes.
2. Fer 1PMA a cada punt i unir al final amb un PR.
3-7. Fer 1PA a cada punt fins acabar la volta i unir amb un PR.
8-10. Fer 5 PA, 1 disminució fins acabar la volta i unir amb un PR.
11-12. Fer 1 PA a cada punt fins acabar la volta i unir amb un PR.
13. Fer 5 PA, 1 augment fins acabar la volta i unir amb un PR.
14-22. Fer 1 PA a cada punt fins acabar la volta i unir amb un PR.
23. Fer 5 PA, 1 augment fina acabar la volta i unir amb un PR.
24-31. Fer 1 PA a cada punt fins acabar la volta i unir amb un PR.
32. Tancar.
33. Cosir la puntilla a la part de dalt dels mitons.
34. Cosir la decoració marró clar als mitons.
35. Cosir les fulles.
36. Cosir les perles de decoració.

Fulles:
Fulles grans: (fer-ne dos).
1. Fer 19 cad i 1 cad per pujar.
2. Fer 3 PB, 3 PA, 7 PAD, 3 PA i 3 PB.
3. Continuar per l'altra banda i fer: 3 PB, 3 PA, 7 PAD, 3 PA i 3 PB.
4. Tancar amb un PR.

Fulles fines: (Fer-ne dos).
1. Fer 19 cad i 1 cad per pujar.
2. Fer 3 PB, 3 PMA, 7 PA, 3 PMA i 3 PB.
3. Continuar per l'altra banda i fer: 3 PB, 3 PMA, 7 PA, 3 PMA i 3 PB.
4. Tancar amb un PR.

Recordeu etiquetar-me a instagram @elmeuganxet


  Toda ella es especial, es una de esas personas que sabes que está ahí, a tu lado, aún viviendo a kilómetros de distancia, una de esas personas que cogen el coche sin pensar y se planta en tu casa para llevarte a cenar (viviendo a 1h de mi), una de esas personas a las que hacerles realidad sus deseos y así fue, aunque con un poco de retraso. Para ti bonita!

Material utilizado:
- Lana de color granate y marrón muy claro.
- Perlas para decorar.
- "Puntilla" de color marrón.
- Hilo y aguja.
- Ganchillo de 2'5mm.

Puntos utilizados:
- Cadeneta (cad)
- Media vareta o punto medio alto (PMA)
- Vareta o punto alto (PA)
- Doble vareta o punto alto doble (PAD)
- Punto raso (PR)
- Punto bajo (PB)

Patrón:
Mitones: (Hacer dos).
1. Hacer 50 cad y unir la última cadeneta con la primera vigilando que este recto.
2. 
Hacer 1PMA en cada punto y unir al final con un PR.
3-7. Hacer 1PA en cada punto hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
8-10. Hacer 5 PA, 1 disminución hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
11-12. Hacer 1PA en cada punto hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
13. Hacer 5 PA, 1 aumento hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
14-22. Hacer 1PA en cada punto hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
23. Hacer 5 PA, 1 aumento hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
24-31. Hacer 1PA en cada punto hasta acabar la vuelta y unir con un PR.
32. Cerrar.
33. Coser la puntilla a la parte de arriba de los mitones.
34. Coser la decoración marrón claro a los mitones.
35. Coser las hojas.
36. Coser las perlas de decoración.

Hojas:
Hojas grandes: (hacer dos).
1. Hacer 19 cad y 1 cad para subir.
2. Hacer 3 PB, 3 PA, 7 PAD, 3 PA y 3 PB.
3. Continuar por el otro lado y hacer: 3 PB, 3 PA, 7 PAD, 3 PA y 3 PB.
4. Cerrar con un PR.

Hojas finas: (Hacer dos).
1. 
Hacer 19 cad y 1 cad para subir.
2. Hacer 3 PB, 3 PMA, 7 PA, 3 PMA y 3 PB.
3. Continuar por el otro lado y hacer: 3 PB, 3 PMA, 7 PA, 3 PMA y 3 PB.
4. Cerrar con un PR.

Recordar etiquetarme en instagram @elmeuganxet

Comentaris