Clauer mussol

CLAUER MUSSOL
  Des de ben  petita que té admiració pels mussols, així que el seu clauer, el de la meva petita Èlia no podia ser un altre que un mussol. 

Material utilitzat: 
- Llana de cotó blanca, lila, negre, taronja.
- Ganxet de 2'5mm
- Cotó o guata.
- Cadeneta i clauer.
- Agulla llanera.

Punts utilitzats:
- Anell màgic.
- Augment i disminució.
- Punt baix (PB)
- Punt ras (PR)
- Mitja vareta o punt mig alt (PMA)
- Vareta o punt alt (PA)

Patró:
COS:
1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 PB.
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
3. Fer 1 PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB.
4. Fer 2 PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB.
5. Fer 3 PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 PB.
6-10. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 PB.
11. Canviar a lila. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 PB.
12. Fer 3 PB, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
13-14. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 PB.
15. Fer 2 PMA, 4 PA, 2 PMA, 4 PB, 2 PMA, 4 PA, 2 PMA, 4 PB. Total: 24 PB.
16. Tancar amb un PR.
17. Omplir de guata.
18. Cosir fent coincidir les dos parts. 

ULLS:
1. Fer un anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
 NAS:
1. Fer 3 cad, 1 cad al aire, 3 cad a sobre de les 3 cad primeres, 1 PR per tancar. 

Cosir totes les parts i mussol acabat!!

RECORDEU ETIQUETAR-ME A INSTAGRAM @elmeuganxet


  Desde bien  pequeña que tiene admiración por los búhos, así que su llavero, el de mi pequeña Èlia no podía ser otro que un búho. 

Material utilizado: 
- Lana de algodón blanca, lila, negra y naranja.
- Ganchillo de 2'5mm
- Algodón o guata para rellenar.
- Cadena y llavero.
- Aguja lanera.

Puntos utilizados:
- Anillo mágico.
- Aumento y disminución.
- Punto bajo (PB)
- Punto raso (PR)
- Media vareta o punto medio alto (PMA)
- Vareta o punto alto (PA)

Patrón:
COS:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
3. Hacer 1 PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
4. Hacer 2 PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
5. Hacer 3 PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB.
6-10. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB.
11. Cambiar a lila. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 30 PB.
12. Hacer 3 PB, 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
13-14. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB.
15. Hacer 2 PMA, 4 PA, 2 PMA, 4 PB, 2 PMA, 4 PA, 2 PMA, 4 PB. Total: 24 PB.
16. Cerrar con un PR.
17. Rellenar de guata o algodón.
18. Coser haciendo coincidir las dos partes. 

OJOS:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
NARIZ:
1. Hacer 3 cad, 1 cad al aire, 3 cad encima de las 3 cad primeras, 1 PR para cerrar. 

Coser todas las partes y búho acabado!!

RECORDAR ETIQUETARME EN INSTAGRAM @elmeuganxet

Comentaris