Fermall de ninot de neu

FERMALL DE NINOT DE NEU


Aquí teniu el detallet per la mestra dels meus fills, un fermall de ninot de neu, ja que el fermall de Tió ja el té d'un altre any, jaja...

Material utilitzat:                                                                  
- Ganxet 2.5mm.                                                                   
- Llana de cotó blanca, negra, taronja i vermella.                 
- Agulla llanera.                                                                     
- Guata. 

 Punts utilitzats:
- Anell màgic.
- Punt baix (PB)
- Punt ras (PR)  
- Augment i disminució.
- Cadeneta

Patró:
1. Fer un anell màgic de 6 PB Total: 6PB
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12PB
3-5. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18PB
6. Fer 1 PB, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12PB
7. Fer 1 disminució fins acabar la volta. Total 6PB
8. Omplir de guata. 
9. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12PB
10-11. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta. Total: 12PB
12. Fer 1 disminució fins acabar la volta. Total: 6PB
13. Tancar amb 1PR.
 13. Fer els ulls amb negre i el nas amb taronja.
 14. Fer la bufanda amb 30 cadenetes.
15. Lligar la bufanda al coll.
16. Cosir el fermall a la part del darrera.
 Aquí tenéis el detalle para la mestra de mis hijos, un broche de muñeco de nieve, porque  el broche de Tió ya lo tiene de otro año, jaja...

Material utilizado:                                                                  
- Ganchillo de 2.5mm.                                                                   
- Lana de algodón blanca, negra, naranja y roja.                 
- Aguja lanera.                                                                     
- Guata. 

 Puntos utilizados:
- Anillo mágico.
- Punto bajo (PB)
- Punto raso (PR)  
- Aumento y disminución.
- Cadeneta

Patrón:
1. Hacer un anillo mágico de 6 PB Total: 6PB
2. Hacer un aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12PB
3-5. Hacer 1PB, 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18PB
6. Hacer 1 PB, 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12PB
7. Hacer 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total 6PB
8. Rellenar de guata.  
9. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12PB
10-11. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12PB
12. Hacer 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 6PB
13. Cerrar con 1PR.
 13. Hacer los ojos con negro y la nariz con naranja.
 14. Hacer la bufanda con 30 cadenetas.
15. Atar la bufanda al cuello.
16. Coser el broche en la parte trasera. 

Comentaris