TITELLES DE DIT per en Kilian

TITELLES





 Dos titelles de dit més per al menudet més simpàtic de la casa! Sempre riu i molt carinyós!
FELICITATS PER AQUEST PER HOMENET! 
Espero que el Kilian continuï rient amb aquestes titelles!

Material utilitzat:                                                          
- Llana de cotó: blanc, rosa, negre, groc i taronja.       
- Ganxet de 2'5mm.                                                      
- Agulla llanera.                                                          
- Cotó sintètic o guata.

 Punts utilitzats:
- Anell màgic.
- Augment i disminució.
- Punt baix (PB).
- Punt raso (PR). 

Patró Ànec:
CAP I COS:
1. Anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.. 
3. 1 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
5-8. Fer 1 PB a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 24 PB a cada volta.
9. 2 PB 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 PB.
10. 1 PB 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 PB.
11. Omplir amb guata o cotó sintètic. 
12. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
13. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB.
14. Fer 1 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB.
15-24. Fer 1 PB a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 18 PB a cada volta. 
25. Tancar amb un PR. 
BEC:
1. Anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB. 
3-4. Fer 1 PB a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 12 PB a cada volta.
5. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
6. Doblegar per la meitat i cosir al ànec. 
Patró conill:
CAP I COS:
1. Anell màgic de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB. 
3. 1 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 PB. 
5-8. Fer 1 PB a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 24 PB a cada volta.
9. 2 PB 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 PB.
10. 1 PB 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 PB.
11. Omplir amb guata o cotó sintètic. 
12. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
13. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12PB.
14. Fer 1 PB 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB.
15-24. Fer 1 PB a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 18 PB a cada volta. 
25. Tancar amb un PR.
ORELLES: (fer 2)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 PB.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB. 
3-7. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cda una de les voltes. Total: 12 PB a cada volta.
8. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 PB.
9. Tancar amb un PR.
10. Cosir al cap del conill.
 



 Dos títeres de dedo más para el pequeño más simpático de la casa! Siempre ríe y es muy cariñoso!
FELICIDADES! 
Espero que Kilian continue riendo con estos títeres!

Material utilizado:                                                          
- Lana de algodón: blanco, rosa, negro, amarillo y naranja.       
- Ganchillo de 2'5mm.                                                      
- Aguja lanera.                                                          
- Algodón sintético o guata.

 Puntos utilizados:
- Anillo mágico.
- Aumento y disminución.
- Punto bajo (PB).
- Punto raso (PR). 

Patrón Pato:
CABEZA I CUERPO:
1. Anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB. 
3. 1 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
5-8. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 24 PB en cada vuelta.
9. 2 PB 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
10. 1 PB 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
11. Rellenar con guata o algodón sintético. 
12. Hacer 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
13. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
14. Hacer 1 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
15-24. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 18 PB en cada vuelta. 
25. Cerrar con un PR. 
PICO:
1. Anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB. 
3-4. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 12 PB en cada vuelta.
5. Hacer 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
6. Doblar por la mitad y coser al pato. 
Patrón conejo:
CABEZA Y CUERPO:
1. Anillo mágico de 6 PB. Total: 6 PB.
2. 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB. 
3. 1 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB. 
4. 2 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 24 PB. 
5-8. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 24 PB a cada vuelta.
9. 2 PB 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
10. 1 PB 1 disminución hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB.
11. Rellenar con guata o algodón sintético. 
12. Hacer 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
13. Hacer 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12PB.
14. Hacer 1 PB 1 aumento hasta acabar la vuelta. Total: 18 PB.
15-24. Hacer 1 PB en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 18 PB en cada vuelta. 
25. Cerrar con un PR.
OREJAS: (hacer 2)
1. Anillo mágico de 6 puntos. Total: 6 PB.
2. 1 aumento en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 12 PB. 
3-7. Hacer 1 punto en cada punto hasta acabar cada una de las vueltas. Total: 12 PB en cada vuelta.
8. 1 disminución en cada punto hasta acabar la vuelta. Total: 6 PB.
9. Cerrar con un PR.
10. Coser a la cabeza del conejo.
 



Comentaris

  1. ei! t'agradaria participar en una trobada de mares blocaires de Lleida? et deixo el meu bloc rocenaccio.blogspot.com i el meu mail rocenaccio@gmail.com
    merci!

    ResponElimina

Publica un comentari a l'entrada