AMIGURUMIS

CAIXETA PER GUARDAR LES DENTS

Ha arribat el moment de dir...es fan grans.
A la meva petita Èlia ja li ha caigut la seva primera dent, i a la setmana la segona!!
Així que em vaig haver d'afanyar per fer aquestes caixetes de ratolinets per guardar les dents. 

Material utilitzat:
- Ganxet de 3mm.
- Llana de cotó blanca, negra i rosa.
- Feltre taronja clar, blanc i negre. 
- Caixeta que va dins l'ou kinder
Punts i tècniques utilitzats:
- Anell màgic, disminució i augment.
- Punt baix. (PB)
- Punt ras.
Patró:
Part de baix:
1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer 3PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30PB
6-9. Fer 1PB a cada punt fins acabar les voltes. Total: 30PB
10. Fer un punt ras i tancar la feina. 

Part de dalt:
1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer 3PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30PB
6-8. Fer 1PB a cada punt fins acabar les voltes. Total: 30PB
9. Fer un punt ras i tancar la feina. 


Orelles:
1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 PB
2. Fer 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 PB
3. Fer 1PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 PB
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24PB
5. Fer un punt ras i tancar la feina deixant el fil llarg per tal d'aprofitar-lo per cosir a la part de dalt.

Decoració:
- Enganxar les parts a la caixeta de l'ou kinder:
- Orelles: amb feltre taronja fluix retallar dos rodones i enganxar-les amb pegament a les orelles.
- Bigotis: amb fil de cotó prim i negre donar la forma sortint del nas.
- Nas: triàngle negre de feltre enganxat amb pegament a la part de dalt.
- Ulls: cercles blamcs i negres enganxats l'un a l'altre amb pegament i aquest dos també enganxats a la part de dalt. 
1/05/17

CLAUER MUSSOL

Des de ben  petita que té admiració pels mussols, així que el seu clauer, el de la meva petita Èlia no podia ser un altre que un mussol. 

Material utilitzat: 
 • Llana de cotó blanca, lila, negre, taronja.
 • Ganxet de 2'5mm
 • Cotó o guata.
 • Cadeneta i clauer.
 • Agulla llanera.
Punts utilitzats:
 • Anell màgic.
 • Augment i disminució.
 • Punt baix.
 • Punt ras.
Patró: 
COS:
 1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
 2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
 3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
 4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
 5. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 6. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 7. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 8. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 9. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 10. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 11. Canviar a lila. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
 12. Fer 3 punts, 1 disminució finc acabar la volta. Total: 24 punts. 
 13. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
 14. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
 15. Fer 2 mitges varetes, 4 varetes, 2 mitges varetes, 4 punts baixos, 2 mitges varetes, 4 varetes, 2 mitges varetes, 4 punts baixos. Total: 24 punts.
 16. Tancar amb un punt ras.
      17. Omplir de guata.
      18. Cosir fent coincidir les dos parts. 
ULLS: 
 1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
 2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
 NAS:
 1. Fer 3 cadenetes, 1 cadeneta al aire, 3 cadenetes a sobre de les 3 cadenetes primeres, 1 punt ras per tancar. 

Cosir totes les parts i ussol acabat!!
23/01/17

BOLA POKÉMON

Feia temps que Pol em demanava un clauer per ficar a la seva motxilla de l'escola, així que sense dir-li res vaig començar a fer-li un bola pokémon i al veure-la...encantat!!!
 
Material utilitzat:                                                                                       Punts utilitzats:
- Llana de cotó blanca, negra i vermella.                                        - Anell màgic.
- Ganxet de 2'5mm.                                                                         - Augment i disminució.
- Guata o cotó.                                                                                - Punt baix.
- Cadeneta i clauer.                                                                         - Punt ras. 
Patró:
1. Blanc. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6-8. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
9. Negre. Canviar de color i fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
10. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
11. Vermell. Canviar de color i fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
12-13. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
14. Fer 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
15. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
16. Omplir de guata o cotó. 
17. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
18. Fer 1 disminució en tots els punts fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
19. Tancar amb un punt ras.
20. Fer el botó amb un anell màgic de 6 punts en blanc i després canviar a negre i fer 1 augment a tots els punts fins acabar la volta. 
21. Enganxar la cadeneta i el clauer. 
 
Consell: fiqueu una mica de cola on s'agafa la cadeneta al amigurumi per tal que no s'obri o es trenqui la llana al estirar.
27/12/16

CLAUER LLAPIS

Aquí teniu el patró d'un clauer en forma de llapis per una mestra de la meva escola, formava part del joc de l'amic invisible!

Material utilitzats:                                             Punts utilitzats:
- Llana de cotó vermell, negre, groc                 - Anell màgic.
  i rosa.                                                              - Augment i disminució.
- Clauer.                                                            - Punt baix.
- Guata.                                                             - Punt ras.
- Ganxet de 2'5mm. 

Patró:
1. Amb color vermell fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
4. Negre, fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
5. Groc, fer un punt a cada punt fins acabar la volat. Total: 12 punts.
6-18. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
19. Rosa, fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
20. Omplir de guata. 
21. Fer 1 disminució en cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
22. Negre, tancar amb un punt ras i cosir donant forma de punta de llapis. 
23. Enganxar el clauer. 
 PUJA
22/12/16
KETTLEBELL

Material utilitzat:                                                           Punts utilitzats:
- Llana de cotó: blanc i negre.                                     - Anell màgic.
- Ganxet de 2'5mm i 4mm                                           - Augment i disminució.
- Agulla llanera.                                                            - Punt baix.

- Cotó sintètic o guata.
Patró:
BOLA:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts.
10. 8 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 60 punts.
11. 9 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 66 punts.
12. 10 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 72 punts.
13. 11 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 78 punts.
14. 12 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 84 punts.
15. 13 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 90 punts.
16. 14 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 96 punts.
17. 1 punt a cada punt, però agafant només la part de darrera. Total: 96 punts.
18-19. 1 punt a cada punt fins acabr la volta. Total: 96 punts.
20. 15 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 102 punts.
21-22. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 102 punts.
23. 16 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 108 punts.
24-25. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 108 punts.
26. 17 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 114 punts.
27-28. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 114 punts.
29. 18 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 120 punts.
30-31. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 120 punts.
32. 18 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 114 punts.
33-34. 1 punt a cada punt fins acabar la volat. Total: 114 punts.
35. 17 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 108 punts.
36-37. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 108 punts.
38. 16 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 102 punts.
39. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 102 punts.
40. 15 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 96 punts.
41. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 96 punts. 
42. 14 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 90 punts.
43. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 90 punts.
44. 13 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 84 punts.
45. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 84 punts.
46. 12 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 78 punts.
47. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 78 punts.
48. 11 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 72 punts.
49. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 72 punts.
50. 10 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 66 punts.
51. 9 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 60 punts.
52. 8 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 54 punts.
53. 7 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 48 punts.
54. 6 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 42 punts.
55. 5 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
56. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
57. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
58. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
59. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
60. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
61. Tancar. 

ANSA:
1. Fer 20 cadenetes.
2. Unir la primera amb l'última. 
3. Fer 45 voltes.
4. Omplir de guata o cotó sintètic i cosir a la bola feta anteriorment. 


PUJA
SONALL DE CONILLET

Material utilitzat:                                                           Punts utilitzats:
- Llana de cotó: blanc, rosa, negre.                             - Anell màgic.
- Ganxet de 2'5mm.                                                      - Augment i disminució.
- Agulla llanera.                                                            - Punt baix.
- Cotó sintètic o guata.
Patró:
CAP I COS:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-16. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts. 
17. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
18. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
19. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
OMPLIR
20-35. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
36. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
37. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
38. Tancar.
ORELLES:
Fer-ne dos, un cop fetes cosir-les al cap del conill.


Blanc:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3-11. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
12. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
Rosa:
1. Fer 3 cadenetes.
2-8. Anar pujant fent 3 cadenetes. Recordar girar la feina cada vegada que s'acaba la fila. 
9. 1 disminució. 
10. Cosir a la part blanca. 

25/10/16
TITELLES DE DIT
Dos titelles de dit més per al menudet més simpàtic de la casa! Sempre riu i molt carinyós!
FELICITATS PER AQUEST PER HOMENET! 
Espero que el Kilian continuï rient amb aquestes titelles!Material utilitzat:                                                           Punts utilitzats:
- Llana de cotó: blanc, rosa, negre, groc i taronja.       - Anell màgic.
- Ganxet de 2'5mm.                                                      - Augment i disminució.
- Agulla llanera.                                                            - Punt baix.
- Cotó sintètic o guata.

Patró Ànec:
CAP I COS:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5-8. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 24 punts a cada volta.
9. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
10. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
11. Omplir amb guata o cotó sintètic. 
12. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
13. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
14. Fer 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
15-24. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 18 punts a cada volta. 
25. Tancar amb un punt ras. 
BEC:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3-4. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 12 punts a cada volta.
5. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
6. Doblegar per la meitat i cosir al ànec. 
Patró conill:
CAP I COS:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5-8. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 24 punts a cada volta.
9. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
10. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
11. Omplir amb guata o cotó sintètic. 
12. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
13. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
14. Fer 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
15-24. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cada una de les voltes. Total: 18 punts a cada volta. 
25. Tancar amb un punt ras.
ORELLES: (fer 2)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3-7. Fer 1 punt a cada punt fins acabar cda una de les voltes. Total: 12 punts a cada volta.
8. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
9. Tancar amb un punt ras.
10. Cosir al cap del conill.
 
9/01/16

SONALL ELMO
Aqui tenim el patró de sonall de l'Elmo per una personeta molt especial! Per l'Aina.
Espero que ho disfruti i passi moltes estones amb ell, i que els seus papis ho disfrutin amb ella. 
FELICITATS FAMILIA, TENIU UNA PETITONA MAQUISSIMA! I l'Oriol també!!!


Material utilitzat:                                                             Punts utilitzats:
- Llana de cotó vermella, taronja, blanca i negra.          - Anell màgic.
- Ganxet de 2'5mm.                                                        - Punt baix.
- Agulla llanera.                                                              - Disminució i augment.
- Cotó sintètic o guata per omplir. 

Patró:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts.
10-16. Fer un punt baix a totes les voltes. Total: 54 punts. 
17. 7 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 48 punts.
18. 6 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 42 punts.
19. 5 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
20. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
21. 3 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
22. Ficar dins el cascabell i omplir amb cotó sintètic o guata.
23. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
24. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
25. 1 punt a cada fins fins acabar la volta. Total: 12 punts.
26. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
27. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
28-43. Fer 1 punt a cada punt a totes les voltes per tal de fer el manec del sonall. 
44. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
45. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
46. 1 disminució a tots els punts. Total: 6 punts.
47. Tancar amb un punt ras.  

Consell:
Fica el cascabell dins d'alguna capseta per tal que soni. Jo utilitzo les caixetes dels ous kinders que dins hi va una joguina. Són perfectes!
9/01/16

PEPPA PIG
Aquí tenim la Peppa Pig per la meva filla Èlia! Ja feia temps que la demanava i un dia em vaig ficar a fer-la i aquí la teniu! 

Espero que us agradi tan com li ha agradat a ella. 
El patró el vaig trobar a aquesta pàgina: tallerdemao.blogspot.com.es per aquest motiu no el teniu aquí, però les fotografies sí!


 1/12/15
PUJA 

TITELLES DE DIT
Fa uns mesos va nèixer un guapíssim nen, en Joel. No el vam poder anar a veure ja que viuen a Brasil, però he tingut la sort de poder veure'ls aquest cap de setmana i poder fer un petit detall: aquestes titelles de dit.  
ESPERO QUE HI JUGUI FORÇA! PETONS DES DE CATALUNYA! 
 El patró de Winnie de Pooh i el del Tiger els he trobat aquí: fany-crochet.blogspot.com

MICO:
Material utilitzat:                                                           Punts utilitzats:
- Llana de cotó marró, negre i carn.                             - PB: punt baix
- Ganxet de 2'5mm.                                                      - Augment i disminució
- Cotó sintètic.                                                              - Anell màgic
- Agulla llanera.                                                            - Punt ras
CAP I COS:
1. Fer un anell màgic de 6 punts baixos (6PB)
2. Fer 1 augment a cada punts. (12PB)
3. Fer 1 PB, 1 augment fins acabar la volta. (18PB)
4. Fer 2PB, 1 augment fins acabar la volta. (24PB)
5. Fer 3PB, 1 augment fins acabar la volta. (30PB)
6. Fer 4PB, 1 augment fins acabar la volta. (36PB)
7-10. Fer 1PB a cada punt. (36PB)
11. Fer 4PB, 1 disminució fins acabar la volta. (30PB)
12. Fer 3PB, 1 disminució fins acabar la volta. (24PB)
13. Fer 2PB, 1 disminució fins acabar la volta. (18PB)
14. Fer 1PB, 1 disminució fins acabar la volta. (12PB)
15. Fer 1punt a cada punt fins acabar la volta. (12PB)
16. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. (24PB)
Ficar els ulls, el morro i les orelles. 
Omplir de cotó sintètic el cap.
17. Fer 13 voltes fent un punt a cada punt.  
18. Tancar amb un punt ras. 
BRAÇOS:
1. Fer un anell màgic de 5 PB.
2-5. Fer 1 PB a cada punt fins acabar la volta.
6. Tancar amb un punt ras.
7. Cosir al cos. 
ORELLES:
1. Fer un anell màgic de 6PB.
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. (12PB)
3. Fer 1PB a cada punt fins acabar la volta. (12PB)
4. Fer 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. (6PB)
5. Cosir al cap. 
29/09/15

 UN MINION CLAUER
Un Minion, un Minion per ella, per la meva germana! Canvi de pis, clauer nou!
Aprofitant el seu aniversari, li he fet un Minion clauer, perquè l'acompanyi a tot arreu i perquè sempre s'enrecordi de mi!
TE QUIERO MI CARIÑA!
Material utilitzat:                                                                                  Punts utilitzats:
- Llana de cotó groga i blava.                                                             - Anell màgic.
- Feltre negre, blau cel, blanc i groc.                                                  - Punt baix.
- Ganxet de 3mm.                                                                              - Augment i disminució.

Patró:
GROC
1. Anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
2. Fer un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5-10. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
BLAU
11. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
12. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
13. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
14. Fer 1 disminució a tots els punts. Total: 6 punts.
15. Tancar.
DECORACIÓ AMB FELTRE.
1. Agafar el negre i fer una cinta que faci tot el diàmetre del cap i enganxar.
2. Fer una circunferència de color blau cel més gran que l'ull.
3. Fer l'ull amb feltre blanc i negre, i si es vol ficar una parpella fer-la en groc.
4. Muntar l'ull i enganxar a sobre de la cinta negra. 
31/07/15
 PUJA

LA ROSA DE SANT JORDI
Aquest any no anava a fer cap rosa perquè tenia el fermall de l'any passat, però clar, com li dius que no al teu fill quan et diu això:
- Mama em fas una rosa de Sant Jordi amb fil?
- Sí, però per què la vols?
- Per relagar-li a l'Èlia (sa germana bessona) per Sant Jordi.
I clar......la mama va fer la rosa i molt a gust!


Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Llana vermella i verda.                                                                            - cadeneta
                                                                                                                  - vareta
- Ganxet de 2'2mm.                                                                                  - doble vareta
                                                                                                                   - triple vareta 
                                                                                                                   - punt enano
Patró:
ROSA: 
1. Fer 108 cadenetes.
2. Fer 3 cadenetes de pujada i 2 varetes en les següents dos cadenetes.
3. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
4. Fer des del mateix punt enano 3 cadenetes i 2 varetes en les següents cadenetes.
5. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
REPETIR DES DEL PAS 2 FINS AL 5, 4 COPS. 
6. Fer de del mateix punt enano 4 cadenetes i 4 dobles varetes amb següets 4 cadenetes.
7. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
REPETIR EL PAS 6 I 7 QUATRE COPS. 
8. Fer des del mateix punt enano 4 cadenetes i 6 varetes dobles en les següents 6 cadenetes.
9. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
RETETIR EL PAS 8 I 9 QUATRE COPS. 
10. Fer des del mateix punt enano 5 cadenetes i 8 varetes triples a les següents 8 cadenetes.
11. Fer 4 cadenetes i unir-les amb el punt enano. 
REPETIR EL PAS 10 I 11 QUATRE COPS.
12. Tancar amb l'últim punt enano.

FULLA:
1. Fer 19 cadenetes.
2. Fer 1 cadeneta de pujada.
3. Fer 3 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
4. Fer 3 varetes en les següents 3 cadenetes.
5. Fer 7 varetes dobles en les següents 7 cadenetes.
6. Fer 3 varetes en les següents 3 cadenetes.
7. Fer 3 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
8. Girar la cadeneta.
9. Fer exactament el mateix a l'altra banda de les cadenetes, des del punt 2 fins al 7.
10. Tancar.

MUNTATGE:
1. Enganxar el pal a la rosa, jo ho he fet amb cola escolar. 
2. Començar a enrotllar amb llana de color verd tot el pal i a l'alçada dessitjada ficar la fulla també enrroscant-la al pal. 

I aquesta va ser la reacción al vuele la flor: 
Us prometo que no li va dir ningún que fes això! Casi ploro en veure tant d'amor!29/04/15
CACTUS
Bé, tinc una molt bona amiga que sempre em diu que vol aprendre ganxet però mai dona el pas, així que el pas el vaig donar jo fent-li una de les coses que ella volia aprendre a fer! I aquí ho teniu, un planteta que no cal ni regar-la ni res jaja, un cactus de ganxet!

Material utilitzat:                                                                    Punts utilitzats:
- Llana verda amb ganxet de 7mm.                                      - Anell màgic.
- Trapillo marró i ganxet de 12 mm.                                      - Punt baix.
- Llana rosa pel pompó.                                                        - Augment i disminució. 
Patró:
Cactus: (verd)
1. Fer un anell màgic de 6 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts.
3. Fer 1 punt baix, 1 augment fins acabar la volta. 
4-6. Fer 1 punt a tots els punts fins acabar la volta.
7. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta.
8. Fer 1 disminució fins acabar la volta.
9. Tancar amb un punt ras.
10. Donar-li forma.
Terra: (trapillo marró)
1. Fer un anell màgic de 6 punts.
2. Fer 1 augment fins acabar la volta.
3. Fer 1 punts baix a tots els punts fins acabar la volta.
4. Fer 1 disminució fins acabar la volta. 

Cosir el pompó rosa al cactus com si fos una floreta. 
Consells:
 • Pot ficar-se el cactus dins d'un test petitó.
26/03/15

MÒBIL DE BRESSOL
Fa 3 mesos va néixer una personeta molt important, en Dídac, el fill d'uns molt bons amics. Llàstima que els tenim una miqueta lluny i no ens podem veure tan com voldríem, però quan ens retrobem ho fem amb moltes ganes! 
Quan ens van dir que la Irene estava embarassada ja vaig començar a pensar a veure que li podia fer....volia alguna cosa que no hagués fet abans i...un mòbil de bressol seria la meva primera vegada, així que...som-hi!
I aquí teniu el resultat!Material utilitzat:                                                                          Punts utilitzats:
- Llana de cotó dels diferents colors.                                          - Anell màgic.
- Ganxet de 3mm.                                                                       - Punt baix.
- Agulla llanera.                                                                           - Punt ras. 
- Cotó per omplir.

Patrons:

LLUNA
1. Fer un anell màgic de 3 punts. Total: 3 punts.
2. Fer un augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
3. Fer 2 punts baixos, 1 augment, 1 augment i 2 punts baixos. Total: 8 punts.
4. Fer 1 disminució, 1 punt baix, 1 augment, 1 augment, 1 punt baix i 1 disminució. Total: 8 punts. 
5. Fer 3 punts baixos, 1 augment, 1 augment i 3 punts baixos. Total: 10 punts.
6. Fer 1 disminució, 1 punt baix, 1 punt baix, 1 augment, 1 augment, 2 punts baixos i 1 disminució. Total: 10 punts.
7. Fer 4 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment i 4 punts baixos en els següents punts. Total: 12 punts.
8. Fer 1 disminució, 3 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 3 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 12 punts.
9. Fer 5 punts en els següents punts, 1 augment, 1 augment i 5 punts baixos als següents punts. Total: 14 punts.
10. Fer 1 disminució, 4 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 4 punts baixos i 1 disminució. Total: 14 punts.
11. Fer 6 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment i 6 punts baixos en els següents punts. Total: 16 punts.
12-13. Fer 1 disminució, 5 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 5 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 16 punts.
14. fer 1 disminució, 12 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 14 punts.
15. Fer 1 disminució, 4 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 4 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 14 punts.
16. Fer 1 disminució, 10 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 12 punts.
17. Fer 1 disminució, 3 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 3 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 12 punts.
18. Fer 1 disminució, 8 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 10 punts.
19. Fer 1 disminució, 2 punts baixos en els següents punts, 1 augment, 1 augment, 2 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 10 punts.
20. Fer 1 disminució, 6 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 8 punts.
21. Fer 1 disminució, 1 punt baix, 1 augment, 1 augment, 1 punt baix i 1 disminució. Total: 8 punts.
22. Fer 1 disminució, 4 punts baixos en els següents punts i 1 disminució. Total: 6 punts.
OMPLIR DE COTÓ SINTÈTIC. 
23. Fer 1 disminució, 1 augment, 1 augment i 1 disminució. Total: 6 punts.
24. Fer 3 disminucions.
25. Tancar amb 1 punt ras i deixar prou fil per enganxar-lo per tal de fer el mòbil.

MART:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-10. Fer un punt baix a tots els punts fins acabar la volta. Total: 36 punts.
11. Fer 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
12. Fer 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
13. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
14. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
OMPLIR DE COTÓ SINTÈTIC. 
15. Fer 1 disminució fins acabar la volta. Total: 6 punts.
16. Fer 1 punt ras per tancar.  
Taques:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Tancar amb un punt ras. 
o
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
SATURN
Igual que Mart però sense fer les rodones de les taques, sinó fer:
1. Tantes cadenetes com ample és el planeta.
2. 1 cadeneta per pujar.
3. Fer 1 punt baix a totes les cadenetes.
4. Cosir al voltant del planeta.

ESTRELLA:
Cal fer dos parts iguals, tant del centre com de les puntes de l'estrella.
Centre:
1. Fer un anell màgic de 5 punts. Total: 5 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts fins acabar la volta. Total: 10 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 15 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 20 punts.
5. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
Puntes:
1. On ha acabat el centre fer 6 punts, 1 cadeneta per pujar i girar l'estrella.
2. Fer 6 punts, 1 cadeneta per pujar i girar.
3. Fer 1 punt, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 1 cadeneta per pujar i girar.
4. Fer 4 punts, 1 cadeneta per pujar i girar.
5. Fer 2 disminucions, 1 cadeneta per pujar i girar.
6. Fer 1 disminució i tancar amb un punt ras i tallar el fil.
  
Cal enganxar el fil a l'últim punt que havíem fet a la primera volta de la primera punta i repetir els passos de les puntes.
Quan acabareu totes les puntes feu una volta fent punts baixos.
Al ajuntar les dos parts de l'estrella agafar només la meitat de dins del punt i omplir amb cotó sintètic.
Aquest patró el podreu trobar amb vídeo tutorial a www.lanasyovillos.com

COET:
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 9 punts.
3. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 12 punts.
4. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 15 punts.
5. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
6. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
7. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
8. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
9. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
10. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
11. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 36 punts. 
Canvi de color. 
12-19. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
20. Fer 5 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts. 
21-29. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 42 punts.
30. Fer 5 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
31. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
32. A la meitat de darrera dels punts, fer 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
33. Fer 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
34. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
35. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
Omplir amb cotó sintètic. 
36. Fer 6 disminucions. Total: 6 punts.
37. Tancar amb un punt ras.
  
Ales:
1. Fer 1 anell màgic de 4 punts. Total: 4 punts.
2. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 6 punts.
3. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 8 punts. 
4. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 10 punts.
5. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 12 punts.
6. Fer 5 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 14 punts.
7. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 14 punts.
8. Fer 6 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 16 punts.
9. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 16 punts.
10. Fer 7 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
11. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
12. Doblegar per la meitat i enganxar al coet.
   
Finestres:
1. Fer 1 anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
2. Fer 1 augment  fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
 3. Cosir al coet.

I super contents quan el van veure, els hi va agradar molt i jo molt contenta d'haver-ho fet per ell, per en Dídac! Que sigueu molt feliços!!! 

24/03/15

RUDOLF
 Aquí teniu l'últim penjoll que vaig fer per guarnir l'arbre de Nadal!
Sí ja sé que ja s'acabat el Nadal però...si el feu ara ja el tindreu per l'any que ve jaja....

Material utilitzat:                                                                                  Punts utilitzats:
- Llana de cotó de color vermell, marró, beis i cru                              - Anell màgic.
- Ganxet de 3mm.                                                                                - Punt baix.
- Agulla llanera.                                                                                    - Punt ras. 
- Cotó per omplir. 
Patró:
COS:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-11. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
12. Fer 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
13. Fer 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
14. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
15. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
16-21. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
22. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
23. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
24. Fer 1 disminució fins acabar la volta. Total: 6 punts.
25. Fer 1 punt ras per tancar.
BUFANDA:
1. Fer 45 cadenetes més 1 per pujar.
2. Fer 1 punt baix a cada cadeneta i tancar amb un punt ras.  
 
ULLS:
1. Fer un anell màgic de 4 punts.
2. Tancar amb un punt ras. 
  
ORELLES:
1. Fer un anell màgic de 6 punts.
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3. Tancar amb punt ras i deixar fil per cosir.
4. Doblegar la orella i cosir els dos costats i després cosir al cap.
 
MORRO:
1. Anell màgic de 6 punts. 
2. Fer 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3-5. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
6. Tancar amb un punt ras.
BANYES:
1. Fer 1 anell màgic de 6 punts.
2-4. Fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
COSIR TOTES LES PARTS.
11/1/15
PUJA
NINOT DE NEU
 Un altre detallet per penjar a l'arbre, no podia faltar un ninot de neu! I com a l'Èlia li agrada tan el color rosa, perquè no ficar-li una bufanda i un barret rosa? jeje... li ha encantat. 
Material utilitzat:                                                                                  Punts utilitzats:
- Llana de cotó de color blanc, rosa, negre i taronja.                      - Anell màgic.
- Ganxet de 3mm.                                                                                - Punt baix.
- Agulla llanera.                                                                                    - Punt ras. 
- Cotó per omplir.
Patró:
COS:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-11. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
12. Fer 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
13. Fer 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
14. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
15. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
16-18. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
19. Fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
 20. Fer 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
16. Omplir amb cotó.
17. Fer 1 disminució a tots els punts. Total: 6 punts. 
18. Tancar amb un punt ras.
NAS: (taronja)
1. Fer un anell màgic de 4 punts. Total: 4 punts.
2-3. Fer un punt a cada punt. Total: 4 punts.
4. Tancar amb un punt ras. 
5. Cosir a la cara.
 ULLS: (fer 2 negres)
1. Fer un anell màgic de 4 punts.
2. Unir l'ultim amb el primer punt amb un punt ras, deixar fil llarg per cosir. 
3. Cosir a la cara. 
BARRET: (rosa)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
2. Fer 1 augment a tots els punts. Total: 12 punts.
3. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Fer 1 punt a cada punt però només agafan la part de darrera de cada punt. Total: 18 punts.
5-7. Fer 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
8. Fer 1 augment a cada punt. Total: 36 punts. 
9. Tancar fent un punt ras. 
10. Cosir al cap. 
24/12/14
 BOLA DE NADAL PER L'ARBRE
S'acosta Nadal i a casa ja s'està començant a guarnir l'arbre!
Tenim un calendari d'advent una mica especial i es que cada dia surt alguna coseta de ganxet per ficar al arbre de Nadal, què surt? Doncs de moment boles de Nadal i estrelles! Però sshhhhh....també sortirà algun mini Tió! Jaja...
Aquí teniu les dos boles que he fet de moment, però hi hauràn moltes més!
  
Material utilitzat:                                                                 Punts utilitzats:
- Fil de cotó vermell i blanc                                                - anell màgic
- Ganxet de 3mm                                                               - punt baix
- Cotó per omplir                                                                -  punt ras
Patró:
1. Anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
2. 1 augment en tots els punts. Total: 12 punts.
3. A la meitat de darrera dels punts fer 1 punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
4. 1 punt a tots els punts fins acabar la volta. Total: 12 punts.
5. Canvi de color.
6. Fer 1 punt, 1 augment fins acabar la volta: Total: 18 punts.
7. Fer 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
8. Fer 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
9. Fer 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
10-13. Fer 1 punt a tots els punts fins acabar la volta. Total: 36 punts.
14. 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
15. 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
16. 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
17. 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
18. Omplir amb el cotó.
19. 6 disminucions. Total: 6 punts.
20. Tancar. 
7/12/14


 MINI MARTA I MINI ALBERT
 Tinc una molt bona amiga, lligada a ella i a altres 12 noies pel millor tresor que té una mare, el seu/seva fill/a, en el nostre cas els nostres bessons. 
Fa molt poquet es van casar a Roma acompanyats de la família, però nosaltres les noies (LA SECTA) i els nois (ELS ESPARTANS) no ens podíem estar d'organitzar una festa per la seva boda. I així va ser, cada un/una de nosaltres varem preparar tots els detalls de la festa que es va celebrar el diumenge 13 de Juliol, i jo, com no podia ser d'una altra manera, vaig fer els ninos del pastís de boda, vestits iguals que anaven a Roma.
Veure les seves cares va ser tan especial, tan emotiu....va ser un dia preciós!  

 Aquí teniu el patró!
Material utilitzat:                                                                                    Punts utilitzats:
- Fil de cotó de color: carn, blau fort i fluix, blanc, megre,                - cadeneta.
vermell, marró i rosa.                                                                           - punt baix.
- Ganxet de 3 mm.                                                                                - punt ras.
- Agulla llanera.                                                                                     - anell màgic.
                                                                                                               - disminució.
                                                                                                               - augment. 
Patró:

NINOS: (color carn)
Cap:  
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-11. Fer un punt a tots els punts fins acabar la volta. Total: 36 punts.
12. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
13. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
14. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
15. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
16. Acabar amb un punt ras i deixar fil per cosir al cos. 
17. Cosir la boca amb vermell.
 Ulls:
1. Anell màgic de 6 punts. 
2. Unir el primer amb l'últim punt i cosir a la cara. 
Cos:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5-8. Fer un punt a tots els punts fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
9-10. A cada volta disminuir 3 punts repartits en diferents llocs. Total: 18 punts. 
11-14. Fer un punt a tots els punts fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
15-16. A cada volta disminuir 3 punts repartits en diferents llocs. Total: 12 punts.
17. Tancar amb un punt ras.
18. Cosir el cap al cos.


 Braços: (fer-ne dos)

1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3-4. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total. 12 punts.
5. Fer 4 punts, 1 disminució, 3 cadenetes i unir al punt d'inici de les cadenetes, 4 punts i 1 disminució. 
6. 3 punts, 1 disminució, 3 punts i 1 disminució. 
7-14. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta.
15. Tancar amb un punt ras i deixar fil per tal de cosir al cos. 


Cames:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3-4. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
5. 4 punts, 1 disminució, 4 punts i 1 disminució. 
6-15. Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. 
16. Fer un punt ras per tancar i deixar fil per tal de cosir al cos. 
Ja tenim el cos muntat:
 

 Cabell del noi:
 1. Ficar el fil de cotó com es veu a la fotografia.

 2. Tallar per dalt i per baix. Quedaran fils curts.
3. Enganxar al cap el fil d'un a un, agafant-lo per la meitat i després passar el fil per dintre, estirant. 4. Fer-ho fins tenir tots els cabells que vulgueu.
Cabell de la noia:
1. Ficar el fil de cotó envoltant un cartró o una revista com es veu a la fotografia. Molt important ficar el fil un al costat de l'altre sense que es posi un a sobre de l'altre. Enganxar el cabell amb celo a la revista.
2. Ficar fil de cotó del mateix color que el cabell a l'agulla llanera i anar passant per dalt per baix per dalt per baix durant tots els fils. I després al inrevés cap al altre costat.
3. Fer el mateix que el punt 2 per l'altra banda.
4. Tallar per dalt i per baix. 
5. Ficar el cabell al cap de la noia i aguantar amb agulles per tal de poder cosir-ho amb més comoditat. 


 Podeu trobar un video tutorial del cabell a: www.lanasyovillos.com  , jo ho vaig treure d'aquí.
Roba noi:
Pantaló, blau fort:
1. Enganxar el fil a l'alçada desitjada i anar fent punts al voltant del cos fins arribar a l'alçada de les cames. 
2. Continuar fins arribar al mig de les dues cames i unir amb un punt ras, passant pel mig de les dues cames per tal de fer el primer camal.
3. Fer el camal donant voltes a la cama amb punts baixos, parar amb un punt ras quan haguem arribat a l'alçada desitjada.
4. Fer l'altre camal enganxant el fil al punt que em utilitzat per començar el primer camal i fer el mateix que em fet per fer el primer camal.
5. Arribar a l'alçada del primer i tancar amb un punt ras. 
Camisa, blanc:
1. Enganxar el fil de cotó a l'altura del coll i baixar fent punt baix fins on començaria el pantaló i pujar fent el mateix fins al costa del primer punt.
Americana, blau fluix:
1. Enganxar el fil al costat del primer punt blanc de la camisa i anar fent punta baix enganxant al cos durant tota la volta fins arribar a l'altra banda de la camisa (envoltant el cos).
2. Fer cadeneta per pujar, girar la labor i fer punt baix als punts de la volta anterior.
3. Anant fent el mateix que el punt 2 fins arribar a la mida de llargada desitjada de l'americana. 
4. Mànigues. enganxar el fil sota l'aixella i anar fent punts al voltant del braç fins arribar a la llargada de la màniga que es desitgi. 


Roba de la noia:
Vestit:
Vermell:
1. Enganxar el fil a l'alçada del coll i anar donant voltes a tot el cos fins arribar a l'alçada de la cintura. 

 Negre:
2-3. Fer un punt fins acabar la volta.
Vermell:
4-5. Fer un punt fins acabar la volta.
Negre:
6. Fer un punt fins acabar la volta.
Rosa:
7-8. Fer un punt fins acabar la volta.
Negre:
9. Fer un punt fins acabar la volta.
Blanc:
10-11. Fer un punt fins acabar la volta.
Negre:
12. Fer un punt fins acabar la volta.
Vermell:
13. Fer un punt fins acabar la volta. 
 I aquí teniu els ninos acabats:
  
 
      
Podeu fer tots els detalls als ninos que vulgueu, com per exemple:
- Botons a l'americana:

- Pestanyes als ulls de la noia.
- Joies... tot el que se us acudeixi.

Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
El resultat va ser espectacular al veure els ninos dalt del "pastí nupcial" i els nuvis encantats!!!
ESPERO QUE SIGUEU MOLT FELIÇOS!! NO CANVIEU!!  
 

15/07/14

 
FLOR AMB TEST
 Els meus peques acaben una etapa molt important, la llar d'infants. Van fer una festa de "graduació" on els hi van donar les orles amb les fotos de tots els nens i nenes que van a la seva classe, i per aquest motiu i per cuidar dels meus peques durant 2 anys, us dono les gràcies amb aquesta flor que mai es pansirà.
Material utilitzat:                                                                                             Punts utilitzats:
- Fil de cotó de colors: blau fort i fluix, groc, verd i marró.                         - Punt ras
- Ganxet del 3mm.                                                                                          - Punt baix
- Cotó sintètic per omplir.                                                                              - Disminució
- Marcador                                                                                                      - Augment
- Agulla llanera                                                                                               - Anell màgic 
Patró:  
Centre de la flor: (groc)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, 1 augment, durant tot la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, 1 augment, durant tota la volta. Total: 24 punts.
5-6. 1 punt a cada punt durant dos voltes. Total. 24 punts. 
7. 2 punts, 1 disminució, durant tota la volta. Total: 18 punts.
8. 1 punt 1 disminució, durant tota la volta. Total: 12 punts.
9. 1 disminució a cada punt durant tota la volta. Total: 6 punts. 
10. Tancar amb punt ras. 

 Pètals: (fer-ne 5)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, 1 augment, durant tot la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, 1 augment, durant tota la volta. Total: 24 punts.
5-6. 1 punt a cada punt durant dos voltes. Total. 24 punts. 
7. 2 punts, 1 disminució, durant tota la volta. Total: 18 punts.
8. 1 punt 1 disminució, durant tota la volta. Total: 12 punts.
9. Doblegar per la meitat per formar el pètal, deixar la llana llarga per tal de cosir al centre de la flor. 
   

Fulla: (fer-ne 2 en verd).
1. Fer 11 cadenetes més 1 per pujar.
2. Fer a cada cadeneta: 2 punts baixos, 2 varetes, 3 varetes dobles, 2 varetes i 2 punts baixos.
3. Donar la volta a la labor i fer: 2 punts baixos, 2 varetes, 3 varetes dobles, 2 varetes i 2 punts baixos. 
4. Tancar i deixar el fil llarg per cosir a la tija.
Tija: (verd) 
1. Fer 13 cadenetes i unir la primera amb la última.
2. Fer un punt baix a cada cadeneta donant voltes fins obtenir la llargada desitjada. 
Test: 
Marró:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. Canviar a blau fort.
10-14. Fer un punt a cada punt. Total: 48 punts.
15. 6 punts 1 disminució, durant tota la volta. Total: 42 punts.
16-18. Fer un punt a cada punt, durant tota la volta. Total: 42 punts.
19. 5 punts 1 disminució, durant tota la volta. Total: 36 punts.
20. Un punt a cada punt durant tota la volta. Total: 36 punts.
21. Tancar amb un punt ras.

Base del test: (blau fort).
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
Detall del test de la part de dalt: (blau fort).
1. Fer 48 cadenetes més una per pujar.
2. 1 punt a cada cadeneta i tancar deixant la llana llarga per tal de cosir-ho al test. 
Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Podeu fer la flor més gran continuant amb els augments i fent-ne més. 
 I aquest va ser el resultat!!! Un Pol amb vergonya, una Èlia encantada de donar-li la floreta i una mestra emocionada! MIL GRÀCIES!!!
PUJA
27/06/14

  COR
 Avui és l'aniversari de la meva millor amiga, mi Deb!!! 
Que millor regalet que un fet per mi i que sigui tan significatiu com un cor, jejeje...i perquè no s'oblidi de mi li he ficat un penjoll perquè se'l pugui emportar on vulgui!! ;)

Aquí teniu el patró d'aquest cor:
Material utilitzat:                                                                                             Punts utilitzats:
- Llana vermella.                                                                                              - Punt ras
- Ganxet del 2.5mm.                                                                                       - Punt baix
- "Penjoll" per fer clauer (opcional).                                                              - Augment
- Cotó sintètic per omplir.                                                                               - Disminució
Patró: 
FER DOS CERCLES:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, 1 augment, durant tot la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, 1 augment, durant tota la volta. Total: 24 punts.
5-6. 1 punt a cada punt durant dos voltes. Total. 24 punts. 
  
7. El primer cercle tancar-lo amb un punt ras i el segon cercle unir-lo amb un punt ras a l'altre cercle.
8. 1 disminució, 21 punts, 2 disminucions, 21 punts, 1 disminució. Total: 46 punts.
9. 1 disminució, 7 punts, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 7 punts, 2 disminucions, 7 punts, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 7 punts, 1 disminució. Total: 38 punts.
10. 1 disminució, 6 punts, 1 disminució, 7 punts, 2 disminucions, 6 punts, 1 disminució, 7 punts, 1 disminució. Total: 32 punts. 
11. 1 disminució, 6 punts, 1 disminució, 5 punts, 2 disminucions, 5 punts, 1 disminució, 5 punts, 1 disminució. Total: 26 punts.
12. 5 punts, 1 disminució, 11 punts, 1 disminució, 6 punts. Total: 24 punts.
13. 5 punts, 1 disminució, 10 punts, 1 disminució, 5 punts. Total: 22 punts.
14. 5 punts, 1 disminució, 9 punts, 1 disminució, 4 punts. Total: 20 punts.
15. 4 punts, 2 disminucions, 6 punts, 2 disminucions, 2 punts. Total: 16 punts.
16. 3 punts, 2 disminucions, 4 punts, a disminucions, 1 punt. Total: 12 punts.
17. omplir de cotó sintètic.
18. 6 disminucions. Total: 6 punts.
19. Tancar.
 Si voleu fer un clauer sol heu de fer 10 cadenetes i enganxar la cadena de cadenetes al cor i per l'altre extrem al clauer! i.... aquí teniu el resultat:
 Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Podeu veure un video tutorial a la pàgina web: www.lanasyovillos.com
 PUJA
10/02/14
GRANOTES DE BODA!
  

FEMELLA:

ULLS: (fer-ne dos)
Negre:
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
Blanc:
2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
Verd:
6-9. 1 punt en cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
10. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
11. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
12. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
13. 1 disminució en cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
14. Tancar. 
GALTES: (fer-ne dos)
Vermell:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Tancar.

COS:
Verd:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts.
10. 8 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 60 punts.
11-20. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 60 punts.
21. 8 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 54 punts.
22. 7 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 48 punts.
23. 6 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 42 punts.
24. 5 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
25. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
26. Cosir les galtes i la boca. 

 Blanc:
27-28. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
29. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
30. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
31-35. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 42 punts. 
36. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts. 
37. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts. 
38. 8 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 60 punts. 
39-43. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 60 punts. 
44. Tancar amb punt ras. BASE:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts. 
10. 8 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 60 punts.
Omplir amb cotó o guata, cosir la base al cos i els ulls. 

BRAÇ: (fer-ne dos)
Verd:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5-14. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
15. Tancar amb un punt ras. 
Omplir amb cotó o guata i cosir els braços al cos. 

FALDA:
Blanc:
1. 70 cadenetes.
2. 1 cadeneta per pujar i 1 punt a cada cadeneta. 
3. Cosir la faldilla al final del vestit.

Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.

MASCLE:

ULLS: (fer-ne dos)
Negre:
1. Fer un anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
Blanc:
2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
Verd:
6-9. 1 punt en cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
10. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
11. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
12. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
13. 1 disminució en cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
14. Tancar. 

COS:
Verd:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts.
10. 8 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 60 punts.
11-20. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 60 punts.
21. 8 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 54 punts.
22. 7 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 48 punts.
23. 6 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 42 punts.
24. 5 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
25. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
26. Cosir les galtes i la boca.
Negre:
27-29. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
Blanc:
30. 4 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts. 
31. 5 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts. 
32-37. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 42 punts.
38. 6 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
39. 7 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 54 punts.
40-41. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 54 punts.
42. 7 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 48 punts.
43. 6 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 42 punts.
44. 5 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
Verd:
45. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
46. 4 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
47. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. total: 24 punts.
Omplir amb cotó sintètic o guata. 
48. 2 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
49. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
50. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
51. Tancar.  
Cosir els ulls al cap. 

CORBATA:
1. 8 cadenetes.
2. 1 cadeneta per pujar i 1 punt a cada cadeneta. 
3. Tancar amb un punt ras i deixar un troç de llana per cosir.
4. Cosir al nino. 

PEUS: (fer-ne dos)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts. 
2. 1 augment en cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
4. 2 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5. 3 punts 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
6-7. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
8. 3 punts 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
9. Contar des de la punta del cercle 10 punts i unir el 10 amb el 1 per formar el primer dit, anar pujant fent 1 punt a cada punt fins la llargada volguda del dit i anar disminuint a la punta. 
Anar omplint a mesura que es van fent els dits. 
Cosir al final del cos. 
 
Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
TIÓ DE NADAL

Material utilitzat:                                                                                                   Punts utilitzats:
- Llan marró clar i fort, negre i vermell.                                                                 - Anell màgic.
- Guata                                                                                                                - Punt baix.
- Ganxet de 2mm
- Agulla llanera 

Patró:
COS DEL TIÓ:
Marró clar:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3. 1 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
Fer els ulls i la boca amb llana negra.
Marró fosc:
5. Agafar la meitat de cada cadeneta i fer un punt a cada una d'elles fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
6-15. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
16. Agafar la meitat de cada cadeneta per darrera i fer 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts. 
Omplir de guata. 
17. 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
18. 1 disminució en tots els punts. Total: 6 punts. 
Tancar. 
POTES: (fer-ne 2)
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2-5. 1 punt a cada cadeneta fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
Acabar amb un punt enano i tancar. Deixar un tros de llana per cosir les potes al cos.  
BARRETINA:
Vermell:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts. 
3-5. 1 punt a cada cadeneta fins acabar la volta. Total: 12 punts.
Negre:
6. 1 punt en cada cadeneta fins acabar la volta. Total: 12 punts.
Penjadet al arbre

Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Podeu veure un video tutorial a la pàgina web: www.lanasyovillos.com 
21/12/13
PUJA

 SONALL


Material utilitzat:                                                                                                    Punts utilitzats:
- Llana de cotó groc, verd i negre.                                                                     - Anell màgic.
- Ganxet del 2'2mm.                                                                                            - Punt baix.
- Guata o relleno de coixi.
- Agulla llanera.
- Cascabell i caixeta tipo ou kinder.

Patró:
ULLS, ORELLES I NAS (5 en total):
1. Anell màgic de 5 punts. Total: 5 punts.
2. Un augment en tots els punts. Total: 10 punts. 
3. Tancar i deixar el fil llarg per poder cosirli al cos després. 
Ulls

SONALL:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Un augment en tots els punts. Total: 12 punts.
3. 1 punt 1 augment fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5-14. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
15. 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 20 punts.
16. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 20 punts.
17. 8 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
18-21. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
22. 2 punt, 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
23. 3 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
24. 4 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
25. 5 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
26-31. un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 42 punts.
32. 5 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 36 punts.
33. 4 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 30 punts.
34. 3 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
35. 2 punts, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
Cosir els ulls i el nas a la cara del sonall.
Ficar cascabell a la caixeta i introduir-ho dins el sonall, omplir amb guata.
36. 1 punt, 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
37. 6 disminucions. Total: 6 punts.
38. Tancar.
ORELLES:
1. Anell màgic de 5 punts. Total: 5 punts.
2. 1 augment a cada punt. Total: 10 punts.
3. 1 punt, 1 augment a cada punt. Total: 15 punts.
4. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 15 punts.
5. 2 punts, 1 augment fins acabar la volta. Total: 20 punts.
6-7. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 20 punts.
8. Doblegar per la meitat i cosir una rodoneta al mig de la orella i cosir l'orella al sonall. 


 I sorpresa quan van arribar a la taula de la nostra boda, es van trobar un sonall!!! Espero que sigueu molt feliços, tant com nosaltres amb els nostres bessons!!

Consells:
 • Recordeu ficar una marca a l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Amb llana de cotó queda millor que llana, tenint en  compte que és per un nadó i la llana deixa filets que el cotó no fa.         
 • Podeu mirar un video tutorial a: www.lanasyovillos.com                                                           
13/12/13
PUJA

FLORS DE LA JAQUETA DEL NÚVI

I aquesta és la floreta que portava el núvi a la jaqueta. 
Vaig fer 4 més pel meu pare, pel meu sogre, pel meu cunyat i pel nostre testimoni. 
Aquí teniu el patró de la floreta i les fulles, teniu en compte que el model és el mateix que el de les flors grans del cotxe però més petites!!!
Aquí teniu el patró:
Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Llana blanca i verda.                                                                             - cadeneta
- Ganxet del 2'2mm.                                                                                - vareta
                                                                                                                   - doble vareta
                                                                                                                   - triple vareta 
                                                                                                                   - punt enano
Patró:
1. Fer 27 cadenetes. 
2. Fer 3 cadenetes de pujada i 2 varetes en les següents dos cadenetes.
3. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
4. Fer des del mateix punt enano 3 cadenetes i 2 varetes en les següents cadenetes.
5. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
6. Fer de del mateix punt enano 4 cadenetes i 4 dobles varetes amb següets 4 cadenetes.
7. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
8. Fer des del mateix punt enano 4 cadenetes i 6 varetes dobles en les següents 6 cadenetes.
9. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
10. Fer des del mateix punt enano 5 cadenetes i 8 varetes triples a les següents 8 cadenetes.
11. Fer 4 cadenetes i unir-les amb el punt enano. 
12. Tancar amb l'últim punt enano.

FULLES: Fer dos per cada rosa.
1. Fer 11 cadenetes.
2. Fer 1 cadeneta de pujada.
3. Fer 2 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
4. Fer 2 varetes en les següents 3 cadenetes.
5. Fer 3 varetes dobles en les següents 7 cadenetes.
6. Fer 2 varetes en les següents 3 cadenetes.
7. Fer 2 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
8. Girar la cadeneta.
9. Fer exactament el mateix a l'altra banda de les cadenetes, des del punt 2 fins al 7.
10. Tancar. 

MUNTATGE:
1. Cosir les dos fulles a la rosa blanca.
2. Passar filferro per sota la rosa per enganxar-la, i envoltar tot el filferro amb llana de color verd. 
26/11/13
PUJA 

   FLORS DEL COTXE DE LA NÚVIA


 I com no...el cotxe no podia anar amb unes flors naturals sinó de ganxet!!
Està composat per una rosa blanca amb dues fulles de color verd. Tot això enganxat en un llaç de color blanc amb unes tires del mateix teixit que cauen cap a baix. 
Aquí teniu el patró! Animeu-vos a fer roses!
Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Llana blanca i verda.                                                                             - cadeneta
- Llaç de color blanc.                                                                               - vareta
- Ganxet del 2'2mm.                                                                                - doble vareta
                                                                                                                   - triple vareta 
                                                                                                                   - punt enano
Patró:
ROSA:
1. Fer 108 cadenetes.
2. Fer 3 cadenetes de pujada i 2 varetes en les següents dos cadenetes.
3. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
4. Fer des del mateix punt enano 3 cadenetes i 2 varetes en les següents cadenetes.
5. Fer 2 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta. 
REPETIR DES DEL PAS 2 FINS AL 5, 4 COPS.
6. Fer de del mateix punt enano 4 cadenetes i 4 dobles varetes amb següets 4 cadenetes.
7. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
REPETIR EL PAS 6 I 7 QUATRE COPS.
8. Fer des del mateix punt enano 4 cadenetes i 6 varetes dobles en les següents 6 cadenetes.
9. Fer 3 cadenetes i unir-les amb un punt enano a la següent cadeneta.
RETETIR EL PAS 8 I 9 QUATRE COPS.
10. Fer des del mateix punt enano 5 cadenetes i 8 varetes triples a les següents 8 cadenetes.
11. Fer 4 cadenetes i unir-les amb el punt enano. 
REPETIR EL PAS 10 I 11 QUATRE COPS.
12. Tancar amb l'últim punt enano.

FULLES: Fer dos per cada rosa.
1. Fer 19 cadenetes.
2. Fer 1 cadeneta de pujada.
3. Fer 3 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
4. Fer 3 varetes en les següents 3 cadenetes.
5. Fer 7 varetes dobles en les següents 7 cadenetes.
6. Fer 3 varetes en les següents 3 cadenetes.
7. Fer 3 punts baixos en les següents 3 cadenetes.
8. Girar la cadeneta.
9. Fer exactament el mateix a l'altra banda de les cadenetes, des del punt 2 fins al 7.
10. Tancar. 

MUNTATGE:
1. Agafar la flor i enganxar per darrera les dos fulles que quedin una per cada costat de la rosa blanca.
2. Un cop cosides les dos fulles fer el llaç amb la tela blanca i amb les tires. 
3. Lligar la rosa al llaç.


   Al cotxe:
  

Consells:
 • Deixar una mica de llana per lligar la flor amb el llaç a la maneta del cotxe.  
 • Jo en vaig fer 4, una per cada porta del cotxe. 
24/11/13
PUJA
RAM DE NÚVIA

Sempre he volgut tenir un ram de núvia ple de margarides amb alguna floreta silvestre, però quan vaig aprendre a fer ganxet vaig pensar, per què no el faig jo? I així va ser.
El ram està composat de floretes silvestres, fulles i 4 margarides unes més grans que altres, aquest patró el teniu en aquest mateix apartat d'amigurumi. L'únic que s'ha de fer si es vol més gran és fer més augments o fer menys si es vol més petita. Jo les vaig fer totes de diferents tamanys. 
Per tal de fer les fulles vaig seguir aquest patró:
FULLA:
1. Fer 19 cadenetes.
2. Fer 3 cadeneta per pujar.
3. Fer 3 dobles varetes en les següents cadenetes, fer 2 dobles varetes a la mateixa cadeneta (fer-ho 3 vegades en total), fer 1 vareta doble, fer 4 varetes, fer 4 punts baixos, fer 4 punts enanos.
4. Girar la cadeneta.
5. Fer 4 punts enanos, 4 punts baixos, 4 varetes, 1 vareta doble, 2 varetes dobles a la mateixa cadeneta (fer-ho 3 vegades en total) i 3 varetes dobles en les últimes 3 cadenetes. 
6. Fer 3 varetes dobles, 2 varetes dobles al mateix punt (fer-ho 6 vegades en total), 1 vareta doble, 4 varetes, 4 punts baixos i 4 punts enanos. 
7. Girar la cadeneta.
8. Fer 4 punts enanos, 4 punts baixos, 4 varetes, 1 vareta doble, 2 varetes dobles al mateix punt (fer-ho 6 vegades en total) i 3 varetes dobles.
9. Tancar.
Crec que jo vaig fer unes 6-7 fulles que em van servir per rodejar tot el ram.
FLORETES SILVESTRES:
1. Anell màgic de 5 punts.
2. 1 punt en cada punt. Total: 5 punts.
Al no augmentar el que fa és punjar i formar com una voleta.
3. Tancar.
Aquesta boleta l'enganxem a un encuradents d'aquells grans i aquest el forrem de llana de color verd. Consells:
 • Recordeu ficar una marca l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Podeu fer el ram més gran ficant més flors silvestres i més margarides, però a mi m'agraden petits.
 • Per enganxar les flors i donar-li forma de ram, ho he lligat amb gomes de pollastre i després ho he forrat amb una tela de color verd fosc i tot seguit amb una de color blanc, tot enganxat amb unes agulles en les que hi vaig ficar un brillantet negre. 
 • Si voleu donar més moviment o flexibilitat a les flors silvestres podeu enganxar-les en filferro i forrar aquest de verd. 
21/11/13
PUJA

LA FLORETA

 Aquesta floreta és per la floreta de la casa, la meva nena Èlia. I al igual que el cotxe del rayo mac queen tindrà una bona utilitat al novembre!!!
Aquí teniu el patró:
 
Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Llana de cotó vermella,groga, blanca, negra i verda.                        -Augment
- Ganxet del 2'5mm                                                                                  - punt baix
- Guata                                                                                                       - punt ras
                                                                                                                    - anell màgic
                                                                                                                    - disminució
Passos a seguir:
Cap i tija:  (groc i verd)
Groc:
1. Fer anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. 4 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9-15. un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 48 punts.
Canviar al verd:
16-21. un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 48 punts. 
22. 6 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
23. 5 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
24. 4 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
25. 3 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
26. 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
Omplir amb cotó sintètic. 
27-52. Un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
53. 1 punt 1 disminució fins acabar la volta. Total: 12 punts.
54. 1 disminució en cada punt. Total: 6 punts.
55. Tancar i tallar.
Ulls i boca: (blanc i negre i vermell)
Ulls, negre:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
Canviar a blanc:
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts. 
Boca, vermella:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Un punt a cada punt (quedarà com montat al no augmentar). Total: 6 punts. 
 
Pétals (blanc): fer-ne 5.
1. Fer anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6-10. un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
11. 3 punts i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 24 punts.
12. 2 punts i 1 disminució fins acabar la volta. Total: 18 punts.
13. Tancar.
Doblegar per la meitat.

Unir els pétals a la flor per la linia que es forma en el canvi de color de la flor. 
 
Fins ficar-los tots un al costat de l'altre, cal donar-los una mica de forma.
 
I ja tenim la FLORETA acabada!!

Consells:
 • Recordeu ficar una marca l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.
 • Podeu fer la flor més gran o més petita segons vulgueu, sol cal continuar augmentant al pas 8 del cap per fer-la més gran o para abans d'augmentar per fer-la més petita. 
 • Si es fa més gran penseu en fer els pétals més grans o viceversa si es fa més petita. Al igual que fer-ne més o menys quantitat. 

RAYO MC QUEEN

Aquest cotxe a banda de ser pel meu peque Pol, serà de gran utilitat d'aquí a 4 mesos, ja veureu! Tot al seu temps.
De moment aquí teniu el patró, és llarg, així que...ànims!!!

Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Llana vermella,groga, blanca, blava i negra.                                       - Cadeneta
- Ganxet del 2'5mm                                                                                   - punt baix
- Guata                                                                                                        -  punt ras
                                                                                                                    - anell màgic
                                                                                                                    - disminució

Començarem per la part de dalt:  (color vermell, blanc, groc)
1. Cadeneta de 30 punts.
2-13. Fer 12 voltes de 30 punts cada una. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
14. 11 punts vermells, canviar al blanc i fer 8 punts, canviar al vermell i fer 11 punts. Total: 30punts.
15. 8punts vermells, 14 punts blancs i 8 punts vermells. Total: 30 punts. 
16. 6punts vermells, 18punts blancs i 6 punts vermells. Total: 30 punts.
17-18. Fer els 30 punts de color vermell. Total. 30 punts.
19. 2 punts vermells, 2 punts grocs, 4 punts blancs, 14 punts vermells, 4 punts blancs, 2 punts grocs i 2 punts vermells. Total: 30punts.
20. 2 punts vermells, 2 punts grocs, 3 punts blancs, 16 punts vermells, 3 punts blancs, 2 punts grocs, 2 punts vermells. Total: 30 punts.
21. 3 punts vermells, 2 punts grocs, 2 punts blancs, 16 punts vermells, 2 punts blancs, 2 punts grocs, 3 punts vermells. Total. 30 punts.
22-43. Fer 21 voltes de 30 punts vermells cada una. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
44. 2 punts vermells, 26 punts blancs i 2 punts vermells. Total. 30 punts.
45. 1 disminució vermella, 1 punt vermell, 24 punts blancs, 1punt vermell i 1 disminució vermella. Total: 28punts.
46. 2 punts vermells, 24 punts blancs i 2 punts vermells. Total: 28 punts.
47. 1 disminució vermella, 1 punt vermell, 22 punts blancs, 1 punt vermell i 1 disminució vermella. Total: 26 punts.
48. 2 punts vermells, 22 punts blancs i 2 punts vermells. Total: 26 punts. 
49. 1 disminució vermella, 1 punt vermell, 20 punts blancs, 1 punt vermell i 1 disminució vermella. Total: 24 punts.
50. 2 punts vermells, 20 punts blancs i 2 punts vermells. Total: 24 punts.
51. 1 disminució vermella, 1 punt vermell, 18 punts blancs, 1 punt vermell i 1 disminució vermella. Total: 22 punts. 
52. 11 punts vermells, 9 punts blancs i 2 punts vermells. Total: 22 punts.
53. 1 disminució vermella, 18 punts vermells i 1 disminució vermella. Total: 20 punts.
54-65. Fer 12 voltes de color vermell. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
66. Vermell: 1 augment, 20 punts, 1 augment. Total: 22 punts.
67. 22 punts vermells. Total. 22 punts.
68. 1 augment vermell, 1 punt vermell, 20 punts blancs, 1 punt vermell i 1 augment. Total: 24 punts.
69. 2 punts vermells, 20 punts blancs i 2 punts vermells. Total: 24 punts. 
70. 1 augment vermell, 1 punt vermell, 22 punts blancs, 1 punt vermell i 1 augment vermell. Total: 26 punts.
71. 1 augment vermell, 1 punt vermell, 24 punts blancs, 1punt vermell i 1 augment vermell. Total: 28 punts.
72. 2 punts vermells, 24 punts blancs  i 2 punts vermells. Total: 28 punts.
73. 1 augment vermell, 1 punt vermell, 26 punts blancs, 1punt vermell i 1 augment vermell. Total: 30punts.
74. 2 punts vermells, 26 punts blancs  i 2 punts vermells. Total: 30 punts.
75-98. Fer 23 voltes de 30  punts cada un en color vermell. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
99. 2 punts vermells, 2 punts grocs, 4 punts blancs, 14 punts vermells, 4 punts blancs, 2 punts grocs i 2 punts vermells. Total. 30 punts.
100. 2 punts vermells, 2 punts grocs, 3 punts blancs, 16 punts vermells, 3 punts blancs, 2 punts grocs i 2 punts vermells. Total. 30 punts.
101-117. Fer 17 voltes de 30 punts cada una en color vermell. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
Acabar fent un punt ras i tallar.
Resultat: 

Part de baix:  (color vermell)
Fer 3 rectangles.
2 rectangles iguals així:
     1. Fer 22 cadenetes.
     2-13. Fer 12 voltes de 30 punts cada una. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.
1 rectangle més gran aixi:
    1. Fer 30 cadenetes.
    2-33. Fer 32 voltes de 30 punts cada una. Recordar que per fer les voltes en linia recta s'ha d'anar girant el treball i fer una cadeneta de més al final de la volta que ens servirà per pujar.

Unir un rectangle petit a un extrem curt del rectangle gran centrat al mig, i unir laltre rectangle petit a l'altre extrem del rectangle gran.
Resultat:

Costats:  (colors vermell i blanc)
Fer dos parts iguals:
1. Fer 11 cadenetes.
2. Girar i fer 11 punts i al final 3 cadenetes i 1 més per pujar. 
3. Girar i fer 14 punts.
4. Fer 1 cadeneta i 1 més per pujar. Girar i fer 15 punts, 3 cadenetes i una més per pujar.
5. Girar i fer 5 punts vermells, 1 punt blancs, 2 punts vermells 8 punts blancs, 2 punts vermells i 2 cadenetes de més i una més per pujar.
6. Girar i fer 3 punts vermells, 9 punts blancs, 2 punts vermells, 3 punts blancs, 3 punts vermells, fer 4 cadenetes i una de més per pujar.
7. Girar i fer 5 punts vermells, 5 punts blancs, 2 punts vermells, 10 punts blancs, 2 punts vermells, 2 cadenetes i 1 més per pujar. 
8. Girar i fer 3 punts vermells, 11 punts blancs, 2 punts vermells, 7 punts blancs, 3 punts vermells, 15 cadenetes i 1 més per pujar. 
9. Girar i fer 17 punts vermells, 8 punts blancs, 2 punts vermells, 12 punts blancs, 2 punts vermells, 17 cadenetes i 1 més per pujar. 
10. Girar i fer 58 punts vermells, i una cadeneta per pujar.
11. Girar i fer 58 punts vermells, 2cadenetes  i una cadeneta per pujar.
12. Girar i fer 5 punts i 1 cadeneta per pujar.
13. Girar i fer 5 punts, 2 cadenetes i una per pujar.
14. Girar i fer 6 punts i una cadeneta per pujar.
15. Girar i fer 6 punts, una cadeneta i una més per pujar.
16-22. Girar i fer 6 punts i una cadeneta per pujar.
23. A la volta 22 fer una cadeneta i una altra per pujar.
24. Girar i fer 7 punts i una cadeneta per pujar.
25. Girar i fer 7 punts, una cadeneta i una cadeneta per pujar.
26. Girar i fer 7 punts, un punt ras i tallar.

A l'altra banda del lateral fer:
1. Fer 11 punts vermells i una cadeneta per pujar.
2. Girar i fer 10 punts vermells i una cadeneta per pujar.
3. Girar i fer 8 punts i una cadeneta per pujar. 
4. Girar i fer 9 punts i una cadeneta per pujar.
5. Girar i fer 9 punts i una cadeneta per pujar.
6. Girar i fer 10 punts i una cadeneta per pujar.
7. Girar i fer 10 punts i una cadeneta per pujar.
8. Girar i fer 9 punts i una cadeneta per pujar.
9. Girar i fer 9 punts i una cadeneta per pujar.
10. Girar i començar al punt 4 i fer 6 punts i una cadeneta per pujar.
11. Girar i fer 6 punts, fer un punt ras, tallar i tancar.

Al mig del lateral:
1. Fer 34 punts i una cadeneta per pujar.
2. Al punt 3  fer 32 punts i una cadeneta per pujar.
3. Al punt 3 fer 30 punts i una cadeneta per pujar.
4. Al punt 3 fer 28 punts i una cadeneta per pujar.
5. Al punt 3 fer 26 punts i una cadeneta per pujar.
6-9. Fer 25 punts i una cadeneta per pujar.
10. Fer una cadeneta de més i 26 punts, una cadeneta i una cadeneta per pujar.
11.   Girar i fer 27 punts, una cadeneta i una cadeneta per pujar.
12. Girar i fer 28 punts. Un punt ras, tallar i tancar. 
Resultat:

Ulls:  (colors negre i blau) Fer 2 iguals.
Negre:
1. 6 punts baixos en anell màgic. 
Blau:
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts.
Resultat:

Rodes:  (colors vermell i negre). Fer 4 iguals.
Vermell:
1. 6 punts baixos en anell màgic.
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. Un punt baix i un augment fins acabar la volta. Total. 18 punts.
4. 2 punts baixos i 1 augment fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts baixos i 1 augment fins acabar la volta. Total: 30 punts.
Negre:
6. 4 punts baixos i 1 augment fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts baixos i 1 augment fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts baixos i 1 augment fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9-12. 1 punt baix a cada punt. Total: 48 punts.
13. 6 punts baixos i 1 disminució. Total: 42 punts.
14. 5 punts baixos i 1 disminució. Total: 36 punts.
15. 4 punts baixos i 1 disminució. Total: 30 punts.
16. 3 punts baixos i 1 disminució. Total: 24 punts.
17. 2 punts baixos i 1 disminució. Total: 18 punts.
Omplir amb guata. 
18. 1 punts baixos i 1 disminució. Total: 12 punts.
19. Una disminució a cada punt. Total: 6 punts.
20 Tancar. 
Resultat: 


I ara sol cal unir totes les peces i abans de tancar omplir amb guata, ànims!!!!!
Tachaaaaaaan.....Consells:
 • Podem vorejar tots els detalls amb llana negra per tal de que resalti, com per exemple, la boca, les llums i els vidres.
 • També podem fer el detall del rayo de les portes de color groc. 

ARRIBA LA PRIMAVERA!!

De quina millor manera podem rebre a la primavera que fent-li una flor!!
I com no...una margarida, la flor que més m'agrada!


Material utilitzat:                                                                                        Punts utilitzats:
- Fil de cotó groc, blanc i verd.                                                              - Anell màgic
- Pal de fusta (puntxó de broquetes)                                                    - Cadeneta
- Ganxet del 2'5mm                                                                                - punt baix
                                                                                                                 - punt ras
                                                                                                                 - vareta
                                                                                                                 - mitja vareta

Passos a seguir:

FLOR:
Groc:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total 18 punts.
4-6. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total 18 punts.
Verd:
7-9. 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 18 punts.
10. 1 punt, 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts
Omplir de cotó sintètic. 
11. 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts. 
12. Tancar amb un punt ras. 
Blanc (pétals):
1. Enganxar el fil de cotó blanc al punt que uneix el color groc amb el verd.
2. Fer una cadeneta de 10 punts, baixar fent 10 punts baixos. 
3. Passar el fil pel següent punt que uneix horitzontalment el color groc i verd i fer el pas 2.
4. Realitzar el pas 2 i el pas 3 fins acabar tota la flor. 

FULLA:
1. 10 cadenetes.
2. 1 punt ras, 3 punts baixos, 3 mitges varetes, 1 vareta i a la última cadeneta fer 5 varetes en el mateix punt.
3. 1 vareta, 3 mitges varetes, 3 punts baixos, 1 punt ras i tallar deixant fil per unir a la tija.

TIJA:
1. Clavar el pinxo a la base de la flor de color verd (es pot fixar millor amb una mica de pegament o cola).
2. enganxar el fil a la base de la flor i anar girant el pinxo deixant que el fil es vagi enredant poc a poc.
3. A l'alçada desitjada ficar la fulla i amb el fil sobrant d'aquesta anar enganxant al pinxo de la mateixa manera que al pas 2.


Consells:
 • Recordeu ficar una marca l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta. 

"PULPO" PEL POL

Després de que la meva filla Èlia tingués el seu OSITO, el seu germanet bessó...també volia algun nino, així que vaig decidir fer-li un personatge del Pocoyo: PULPO.
Li agrada molt aquest personatge, el fa riure molt, sobretot quan comença a parlar amb aquella bogeria, jaja.
Al veure'l va provocar el mateix efecte que va fer el osito en sa germana, seguit d'un gran crit dient PULPOOOOOOOOOOO!!! 
Quan li vaig donar em va dir Pol Pol senyalant-se! jo li vaig contestar: Sí Pol és teu!Material:                                                                                              Punts:
- Ganxet 3'5mm                                                                                     - Anell màgic
- Llana vermella, blanca i negra                                                          - Punt baix                                                      
- Marcador de voltes.                                                                           - Punt ras.
- Cotó sintètic per omplir el nino                                                         - Augment
(jo el trec d'un coixí que no faig servir)                                               - Disminució
- Agulla llanera.

Passos a seguir:

CAP:
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. 4 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. 5 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. 6 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9-24: Fer un punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 48 punts.
25: 6 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
26: 5 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
27: 4 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
28: 3 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
Omplir amb cotó sintètic. 
29: 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
30: 1 punt, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 12 punts.
31: 1 disminució a cada punt, repetir fins acabar la volta. Total: 6 punts.
32: Acabar amb un punt ras. 

POTES:
Cal fer quatre potes. 
1. Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.

2. 1 augment en cada punt. Total: 12 punts.
3. 1 punt, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. 2 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. 3 punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6-26: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
27: 3 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
Omplir amb cotó sintètic. 
28: 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
29: 1 punt, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 12 punts.
30: 1 disminució a cada punt, repetir fins acabar la volta. Total: 6 punts.
31: Acabar amb un punt ras. 
Cosir les potes al cos.

BOCA:
1. 10 punts de cadeneta.
2. 10 punts baixos a tota la volta.
3. Girar  i anar disminuint en totes les voltes fins tenir un triangle. 
4. Fer la dent bordada amb llana blanca.

ULL 1:
1. Anell màgic de 6 punts baixos.
2. 1 augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. 4 punts baixos, 2 punts baixos dobles, 4 punts baixos, 2 punts baixos dobles.
4. 6 punts baixos, 2 augments en els 2 punts baixos següents, 6 punts baixos, 2 punts baixos dobles.
Bordar amb negre abans de cosir al cap.
ULL2:
1. Anell màgic de 6 punts baixos.
2. Un augment a cada punt baix. Total: 12 punts.
3. 4 punts baixos, 2 punts dobles, 4 punts baixos, 2 punts dobles. Total: 16 punts.
4. Fer una volta augmentant dos cops als extrems. 
5. Bordar amb negre i cosir al cap. 


Consells:
 • Recordeu ficar una marca l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.

OSITO DE L'ÈLIA

Aquest oset és el primer amigurumi que vaig fer, pensant que no tenia ni idea de fer ganxet quan el vaig començar....està prou bé, no? Jeje
A la meva filla Èlia li agraden molt els "otito" com diu ella, així que perquè no començar fent un amigurumi que acabes en bones mans!!!! 
Quan el va veure se li va il·luminar la cara i ara sempre el té al seu bressol per dormir amb ell.

Material:                                                                                              Punts:
- Ganxet 3'5mm                                                                                     - Anell màgic
- Llana lila i negra                                                                                  - Punt baix
- Ulls de seguretat rodons                                                                    - Augment
- Agulla llanera                                                                                       - Disminució
- Marcador de voltes.                                                                            - Punt ras.
- Cotó sintètic per omplir el nino (jo el trec d'un coixí que no faig servir).

Passos a seguir:

CAP:
1. Anell màgic de 6 punts baixos. Total: 6 punts.
2. Un augment a cada punt. Total: 12 punts.
3. Un punt, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4. Dos punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5. Tres punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6. Quatre punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7. Cinc punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8. Sis punts, un augment, repetir fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9-20: Un punt a cada punt. Total: 48 punts a cada volta.
21: Sis punts, una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
22. Cinc punts, una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
23. Quatre punts, una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.

En aquest moment cal ficar els ulls de seguretat en la posició desitjada. 
Agafar l'agulla llanera i fer el nas i la boca.
També cal omplir el cap amb el cotó sintètic, jo he desfet un coixi vell i el vaig omplir d'allí. 

24. Tres punts, una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
25. Dos punts una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.

Acabar d'omplir bé.

26. Un punt, una disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 12 punts.
27. Una disminució a cada punt. Total: 6 punts. 
28. Acabar amb un punt ras.

COS:
1 : Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2: 1 augment en tots els punts fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3: 1 punt, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4: 2 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts. 
5: 3 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6: 4 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7: 5 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
8: 6 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 48 punts.
9: 7 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 54 punts.
10: 8 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 60 punts.
11 a 18: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 60 punts.
19: 8 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 54 punts.
20: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 54 punts.
21: 7 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 48 punts. 
22: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 48 punts.
23: 6 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 42 punts.
24 y 25: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 42 punts.
26: 5 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
27: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
28: 4 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
29: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts.
30: 3 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
31: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 24 punts.
OMPLIR EL COS AMB EL COTÓ SINTÈTIC. 
32: 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
33: 1 punt, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. Total: 12 punts.
34: 1 disminució a cada punt fins acabar la volta. Total: 6 punts.
35: Tancar amb un punt ras (punto deslizado).

POTES: 
Cal fer dos iguals.
1 : Anell màgic de 6 punts. Total: 6 punts.
2: 1 augment en tots els punts fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3: 1 punt, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4: 2 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5: 3 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6: 4 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 36 punts.
7-10: 1 punto a cada punt fins acabar la volta. Total: 36 punts.
11: 11 punts, 1 disminució, 2 punts, 1 disminució, 2 punts, 1 disminució, 2 punts, 1 disminució, 11 punts. Total: 32 punts.
12: 9 punts, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 1 punt, 1 disminució, 9 punts. Total: 27 punts.
13 a 24: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 27 punts. 
OMPLIR AMB EL COTÓ SINTÈTIC.
25: 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta.
26: Tancar amb un punt ras i cosir al cos. 

BRAÇOS:
Cal fer dos iguals.
1. Anell màgic de 9 punts. Total: 9 punts. 
2: 4 punts, 1 augment, 4 punts.
3: 1 augment, 3 punts, 2 augments, 3 punts, 1 augment.
4: 1 punt, 1 augment, 4 punts, 1 augment, 1 punt, 1 augment, 4 punts, 1 augment.
5: 3 augments, 5 punts, 4 augments, 5 punts, 1 augment.
6 a 12: 1 punt a cada punt fins acabar la volta.
13: 4 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. 
14: 3 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta.
15 a 25: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. 
OMPLIR AMB COTÓ SINTÈTIC. 
26: 2 punts, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. 
27 y 28: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. 
29: 1 punt, 1 disminució, repetir fins acabar la volta. 
30: Tancar amb un punt ras (punto deslizado) i cosir al cos. 

ORELLES:
1 : Anell màgic de 6 puntos. Total: 6 punts.
2: 1 augment a cada punt fins acabar la volta. Total: 12 punts.
3: 1 punt, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 18 punts.
4: 2 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 24 punts.
5: 3 punts, 1 augment, repetir fins acabar la volta. Total: 30 punts.
6-10: 1 punt a cada punt fins acabar la volta. Total: 30 punts. 
11: Doblegar el cercle per la meitat i cosir una meitat amb l'altra per tal que quedi un mig cercle, cosir les orelles al cos. 

Consells:
 • Recordeu ficar una marca l'inici de cada volta per saber quan s'acaba aquesta, la marca es fica al primer punt de la volta.

Comentaris